Jan Sluijters

RKD STUDIES

Voorwoord

In 1997 nam het RKD het initiatief tot het samenstellen van een digitale catalogue raisonné van de schilderijen van Jan Sluijters (1881-1957). De behoefte daaraan was groot, want een goed raadpleegbaar overzicht van zijn geschilderde oeuvre was er nog niet. Er doken regelmatig werken in de handel op, die nergens waren gedocumenteerd. Ook bestond er onduidelijkheid over de echtheid van enkele en de datering van vele stukken. Sluijters dateerde lang niet altijd en omdat hij in staat was gelijktijdig in zeer uiteenlopende stijlen te werken, is het bijzonder lastig om zijn schilderijen van een datum te voorzien. Dit wordt nog bemoeilijkt door het feit dat hij op latere leeftijd niet zelden vroeg werk opnieuw onder handen nam. Slechts na uitvoerig onderzoek kon een meer exacte chronologie binnen het oeuvre worden aangebracht.

Deze RKD Study is het resultaat van dit onderzoek, dat werd uitgevoerd door Jacqueline de Raad (1961-2015). Zij werkte jarenlang bij het RKD als conservator moderne kunst aan de oeuvrecatalogus van Jan Sluijters, waarvan deze digitale publicatie het resultaat is. Het RKD zet het verzamelen van documentatie over het werk van Sluijters voort.

De oeuvrecatalogus richt zich primair op de werken in olieverf. Voor een beter begrip van het oeuvre bleek het noodzakelijk om tekeningen en aquarellen voor zover die een evidente relatie hebben met de schilderijen ook op te nemen. Werken waarvan de beschikbare gegevens geen eindoordeel toelaten over de authenticiteit, zijn niet opgenomen. Het (nog) ontbreken van bepaalde werken houdt dus niet automatisch een negatief oordeel over deze werken in. De beschikbare informatie per werk is zeer ongelijk: over sommige werken is immers veel bekend maar over een heleboel andere nauwelijks iets. Tevens leeft het besef dat we nog lang niet alle werken hebben kunnen traceren. Ook de afbeeldingen verschillen van kwaliteit. Bij gebrek aan beter beeldmateriaal is er soms voor gekozen een afbeelding van slechte kwaliteit te gebruiken om in ieder geval een indruk van het object te kunnen geven.

Correcties en aanvullingen op de catalogus zoals die nu wordt gepresenteerd, zijn welkom. Dat geldt ook voor aanvulling van beeldmateriaal. Voor reacties en vragen kunt u contact opnemen met het RKD, via rkdstudies@rkd.nl.

#

Jacqueline de Raad, 2008 (foto: Alexandra Verburg)


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree