Jan Sluijters

RKD STUDIES

1.1 Chronologie

Bij de samenstelling van deze chronologieis is dankbaar gebruik gemaakt van het overzicht in: D. Colen en J. de Raad (samenstelling), Jan Sluijters schilder met verve, Laren (Singer Museum), Zwolle 1999.


1881
17 december: geboorte van Johannes Carolus Bernardus (Jan) Sluijters, te Den Bosch. Zoon van Gijsbertus Antonius Sluijters (1847-1927), houtgraveur, en Louisa Carolina Boelaars [1-2].


1
Anoniem ca. 1910
Portrait of Gijsbertus Antonius Sluijters (1847-1927), c. 1910
paper 69 x 45 mm
Private collection

2
Leonard Boelaars
Portrait of Louisa Carolina Boelaars (1851-1938), c. 1910
paper 142 x 100 mm
Private collection


1893-1894
Leerling Koninklijke School van Nuttige en Beeldende Kunsten, Den Bosch.
Eerste prijs derde klas handtekenen en lijn- en perspectieftekenen.
Illustraties voor Frans leesboekje.

1895
Verhuizing familie Sluijters naar 3e Hugo de Grootstraat, Amsterdam. Eerst vermoedelijk op nr. 2, v.a. 4 december op nr. 10-III.

1895-1897
Opleiding HBS.

1898-1901
Opleiding aan de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers Amsterdam, richting Handteekenen (diploma MO-tekenen in juli 1901).
Eerste illustratie-opdrachten.

1899
Verhuizing familie Sluijters naar Van Oldebarneveltstraat 99-II, Amsterdam.

1901-1902
Cursus Kleine Schildersklasse aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam.
Lidmaatschap Arti et Amicitiae en daarmee vestiging als zelfstandig kunstenaar [3].

1903
Avondcursus Teekenklasse aan de Rijksakademie.
Eerste succes op tentoonstelling Levende Meesters.
Lidmaatschap St. Lucas.
Exposeert vanaf nu bijna jaarlijks op de ledententoonstellingen van Arti en St. Lucas.

1904
Januari: reis met Leo Gestel naar België en Parijs.
Februari: winnaar Koninklijke Subsidie voor schilderij De vergankelijkheid [5].
Oktober: winnaar Prix de Rome met reisstipendium voor vier jaar.
29 december: huwelijk met Bertha Langerhorst [6]
Verhuizing met naar Nassaukade 37-II, Amsterdam.

3
Anoniem Nederland ca. 1902
Jan Sluijters (1881-1957) in zijn atelier met links vooraan het schilderij 'Het jacht Fortuna', c. 1902
paper 113 x 80 mm
Private collection

4
Anoniem Nederland ca. 1904
Jan Sluijters (1881-1957) in zijn atelier met op de achterkant rechts het schilderij 'De vergankelijkheid', c. 1904
paper 109 x 80 mm
Private collection


5
Jan Sluijters
The transitoriness, 1903 (dated)
canvas, oil paint 147 x 105 cm
lower left : Jan Sluijters 1903
Rotterdam, Caldic Collectie, inv./cat.nr. S00210

6
Jan Sluijters
Portrait of Bertha Langerhorst (1882-1955), c. 1903
canvas, oil paint 116 x 70 cm
lower left : Jan Sluijters
Assen, Drents Museum, inv./cat.nr. B2000-0020


1905
Studiereis Prix de Rome naar Italië, via Brussel en Parijs.
Tentoonstelling van zijn werk in de Rijksakademie.

1906
Januari-maart: vervolg studiereis Prix de Rome naar Spanje, via Brussel en Parijs.
April: Maakt in Parijs kennis met de Franse avant-garde op de Salon des Indépendants.
Mei-oktober: verblijf in Parijs.
November: verhuizing naar 2eJan Steenstraat 80, Amsterdam (atelier Leo Gestel).
December: jaargeld van de Prix de Rome wordt niet opnieuw toegekend.
Tentoonstelling van zijn werk in de Rijksakademie.

1907
Veel persaandacht vanwege de stopzetting van de Prix de Rome-beurs.
Solotentoonstellingen in Utrecht (Kunsthandel Van Gelder) en Hilversum (Kunstzaal Schulman).
Kennismaking verzamelaar dr. J.F.S. Esser [7].
Maart: verhuizing naar Kostverlorenstraat 4-II, Amsterdam.
Oktober: kort verblijf in Renkum.

1908
14 april: geboorte dochter Louise Lize (Loes) [8]
Atelier aan Ruysdaelkade 15, Amsterdam.

7
Jan Sluijters
Portrait of dr. J.F.S. Esser (1877-1946), 1912 (dated)
canvas, oil paint 86,5 x 66 cm
upper left : Jan Sluijters 1912
Private collection

8
Jan Sluijters
Sleeping child, 1908
canvas, oil paint 39 x 50 cm
lower right : Jan Sluijters
Private collection


1909
Januari: Tentoonstelling Cees Spoor – Piet Mondriaan – Jan Sluijters, Stedelijk Museum Amsterdam.
Ontmoeting met Greet van Cooten [9].
Maart: kort verblijf in Heeze [10].
April: verblijft met Greet voor langere perioden in: Villa Vita Nuova, Hilversumseweg 467-468, Laren (tot 1911) [11].

1910
Maart: scheiding Bertha Langerhorst.
Wanddecoratie koloniale afdeling Nederlands Paviljoen Wereldtentoonstelling Brussel.
Oprichting Moderne Kunstkring, samen met Jan Toorop, Conrad Kickert, Cees Spoor en Piet Mondriaan.

1911
Voorjaar: reis met Greet en echtpaar Gestel naar Parijs, bezoek aan moderne kunstcollecties Sagot, Kahnweiler en Uhde.
Maart: verhuizing naar Bloemgracht 119-I, Amsterdam.
Oktober-november: eerst tentoonstelling Moderne Kunstkring.
November: geweigerd als stemhebbend lid van Arti, vanwege rol in moderne beweging.

1912
April: expositie Kunsthandel Meylink, Rotterdam.
Deelname als enige moderne jongere aan tentoonstelling Levende Meesters, Stedelijk Museum Amsterdam.
Jury najaarstentoonstelling Sint Lucas.

1913
Maart-mei: solotentoonstellingen in Dordrecht (Pictura) en Den Haag (Kunstzaal Schüller en Eisenloeffel).
Deelname eerste Duitse Herbstsalon Berlijn.
13 februari: huwelijk met Greet van Cooten [12].
Verhuizing naar Lomanstraat 99-I, Amsterdam.

9
Jan Sluijters
Portrait of Greet van Cooten (1885-1967), 1910 (dated)
canvas, oil paint 42 x 33,5 cm
lower right : Jan Sluijters 10
Private collection

10
Jan Sluijters
Farm in Heeze, 1909
canvas, oil paint 35 x 42 cm
lower left : Jan Sluijters
Private collection

11
Jan Sluijters
Villa Vita Nuova, 1910 (dated)
canvas, oil paint 49 x 64,5 cm
lower right : Jan Sluijters 10
Papendrecht, Rietgors Museum voor Moderne Kunst Papendrecht, inv./cat.nr. 492


12
Jan Sluijters
Lady in evening dress, 1913 (dated)
canvas, oil paint 170 x 90 cm
upper right : Jan Sluijters 13
Private collection

13
Jan Sluijters
Portrait of Jan Sluijters (1914-2005)
paper, aquarel paint (watercolor) 260 x 325 mm
Sotheby's (Amsterdam) 1999-06-08, nr. 188


1914
1914-1920: politieke prenten weekblad De Nieuwe Amsterdammer.
Winnaar Willink van Collen Prijs, ter ondersteuning van jonge kunstenaars, uitgereikt door Arti.
1 september: geboorte Jan Sluijters jr [13].

1915
April-mei: Eerste tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring (Sluijters exposeert er tot 1935 jaarlijks), wordt hierom door Kickert uit de Moderne Kunstkring gezet.
Zomer: verblijf in Staphorst, circa 1 maand [14].

1916
Mogelijk opnieuw verblijf in Staphorst [15].
Twee grote solotentoonstellingen bij de Larensche Kunsthandel te Amsterdam en Kunstkring Hollando-Belge te Den Haag.

1917
Lidmaatschap Pulchri Studio Den Haag.

1918
Illustraties voor tijdschriftWendingen, ook in de jaren hierna [16].
Erepenning toegekend op jaarbeurstentoonstelling Utrecht.

1919
Gouden medaille voor Portretstudie van drie kinderenop najaarstentoonstelling Arti [17].

14
Jan Sluijters
Farm woman from Staphorst, 1915 (dated)
canvas, oil paint 75 x 56 cm
lower left : Jan Sluijters 1915
Private collection

15
Jan Sluijters
Staphorst, the road, 1916 (dated)
canvas, oil paint 95 x 107 cm
upper right : Jan Sluijters 1916
Private collection


16
Jan Sluijters
Cover of Wendingen, March 1919, maart 1919
paper, inkt ? x ? mm
lower left : Jan Sluijters
The Hague, RKD – Netherlands Institute for Art History

17
Jan Sluijters
Portrait of the children De Looper, 1919 (dated)
paper, watercolor, gouache (material/technique), chalk ? x ? mm
lower right : Jan Sluijters 1919
Private collection


1920
Gekozen tot stemhebbend lid Arti.

1921
Winnaar prijsvraag Arti voor ontwerp tentoonstellingsaffiche.
21 maart: geboorte Robert Sluijters [18].

1922
Lid van de Commissie van Kunstzalen bij Arti (tot ca. 1937 vrijwel onafgebroken).

1923
Februari-maart: overzichtstentoonstelling Rotterdamsche Kunstkring.

1924
17 maart: Geboorte Elisa (Lies) Sluijters [20]

18
Jan Sluijters
Robbert 9 months (1921-.... ), 1923
paper, watercolor, black chalk 500 x 365 mm
lower right : Jan Sluijters
Private collection


19
Anoniem Nederland ca. 1924
Jan Sluijters (1881-1957) in his studio at the Lomanstraat in Amsterdam, c.1924
paper 170 x 240 mm
Private collection

20
Jan Sluijters
Birth, 1924
canvas, oil paint 86 x 107 cm
upper left : Jan Sluijters
Assen, Drents Museum, inv./cat.nr. B2000-0019


1925
Ontwerp glas-in-lood raam voor woning bankier Maurice Kaufmann te Amsterdam.
Exposeert vanaf dit jaar regelmatig op internationale tentoonstellingen van The Carnegie Institute in Pittsburgh, V.S.

1927
Solotentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam.
Portretopdracht kardinaal van Rossum [21]


21
Jan Sluijters
Portrait of Cardinal W.M. van Rossum (1854-1932), 1927 (dated)
canvas, oil paint 206 x 120 cm
lower right : Jan Sluijters - 27
Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv./cat.nr. ABM s424 (oud nr. MNRK s45)

22
Anoniem Nederland ca. 1928
Jan Sluijters in zijn atelier, c. 1928
paper ? x ? cm
Private collection


1928
Ontwerpt serie ‘weldadigheids’-postzegels met historische Nederlandse wetenschappers.

1930
13 oktober: verhuizing naar Olympiaplein 79-II,III en IV en bouw van atelier op vierde etage.
Ontwerpt Rembrandtzegel.

1931
Overzichtstentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam n.a.v. vijftigste verjaardag.

1932
Portret oud-wethouder van Amsterdam dr. F.M. Wibaut [23].

1933
Maart-mei: verblijf in Portugal, met gezin van kunstschilder Ernst Leyden, excursie naar Madrid en Toledo [24].
Benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

23
Jan Sluijters
Portrait of Dr. F.M. Wibaut (1859-1936), 1932 (dated)
canvas, oil paint 126 x 96 cm
lower left : Jan Sluijters 32
Amsterdam, Stopera


24
Jan Sluijters
The road to Cintra, 1933
canvas, oil paint 70 x 90 cm
lower center : Jan Sluijters
Alkmaar, art dealer Wim de Boer

25
Anoniem Nederland ca. 1934
Jan Sluijters (1881-1957) in zijn atelier, c. 1934
paper 122 x 157 mm
Whereabouts unknown


1934
Oktober: jury Prix de Rome.

1935
Solotentoonstelling Arthur Tooth and Sons, Londen.

1936
Vakantie in Belle Ile, Frankrijk [26].

1937
Winnaar Grand Prix tijdens Wereldtentoonstelling Parijs.

1938
Portretopdracht Willem Mengelenberg, dirigent Concertgebouworkest [27].

1939
Zilveren erepenning stad Amsterdam.
Gouden medaille Pulchri Studio.

1941
Overzichtstentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam, ter ere van zestigste verjaardag [28].

26
Jan Sluijters
Beach view Bell Ile en Mer, 1936
canvas, oil paint 39,5 x 51 cm
lower right : Jan Sluijters
Private collection

27
Jan Sluijters
Portrait of Joseph Willem Mengelberg (1871-1951), 1938
canvas, oil paint 100 x 80 cm
upper right : Jan Sluijters
Laren (Noord-Holland), Singer Museum, inv./cat.nr. 86-9-2


1946
Lid Académie Royale de la Belgique.

1948
Jury tentoonstelling Amsterdamse schilders van nu in Stedelijk Museum Amsterdam.
Reis naar Zuid-Frankrijk met Limburgse arts en schilder Alphons Winters.

1949
Tentoonstelling Stedelijk Museum Schiedam, verwijdering van La chemise rose (1930) tijdens deze expositie [29].

1951
Overzichtstentoonstelling La Joie de Peindre Stedelijk Museum Amsterdam.
Gouden erepenning stad Amsterdam.

1952
Benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

1953
Erelid St. Lucas.
Verblijf in Frankrijk.

1956
Juli: laatste expositie met Jacob Kuijper in Bergen.

1957
8 mei: overlijden Jan Sluijters.
Opbaring in Stedelijk Museum Amsterdam.
Herdenkingszegel met kinderportret van dochter Lies.

28
Polygoon
Jan Sluijters (2e v.l.) en Adriaan van Zeegen (2e v.r.) op de opening van de overzichtstentoonstelling van Jan Sluijters, 19 december 1941 (dated)
paper, gelatin silver print (DOP) 10,7 x 16,5 cm
in verso : 'Polygoon'
The Hague, RKD – Netherlands Institute for Art History, inv./cat.nr. RKD-PF-474

29
Jan Sluijters
The pink blouse, 1930 (dated)
canvas, oil paint 66 x 96 cm
upper right : Jan Sluijters 30
Private collection

30
Anoniem Nederland circa 1950
Jan Sluijters with his wife Greet and his grandson Jan, circa 1950
paper ? x ? mm
The Hague, RKD – Netherlands Institute for Art History


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree