Jan Sluijters

RKD STUDIES

1.2 Bibliografie

Bij de samenstelling van deze bibliografie is dankbaar gebruik gemaakt van het overzicht in: D. Colen en J. de Raad (samenstelling), Jan Sluijters schilder met verve, Laren (Singer Museum)/Zwolle 1999.

z.j.
Oorspronkelijke grafiek van Charley Toorop, Jan Sluijters, E. Pauw, Dirk Nijland, tent.cat. Leiden (Kunsthandel G.J. Nieuwenhuizen Segaar) z.j.
J. Spanjer, C. Hissink, Verzamel DVD 3 RKD: 1. Hans Lemmen, 2: Jan Sluijters in het Singer Museum, 3: Het Zeeuwse licht, 4: Paul Walboom, DVD (naar videoband) Den Haag (RKD) z.j.

1904
‘De Prix de Rome’, [bron onbekend] 24 oktober 1904.
‘Prix de Rome en nog wat’, De Ware Jacob 29 oktober 1904, p. 34.
De H., ‘Wat is de “Prix de Rome”?’, De Prins z.j. [1904].
H.M. Krabbé, ‘De “Prix de Rome”’, Op de Hoogte 1 (1904) nr. 11, pp. 17-20.

1905
‘J.C.B. Sluijters’,  De Prins 16 december 1905, p. 297.
Gio. [M. Kalff], ‘Rijks-Academie’, Algemeen Handelsblad z.j. [december 1905].

1906
J. Schmidt, ‘Jan Sluijters en zijn werk’, Levensrecht 3 (1906-1907), pp. 9-12.
G. Simons, ‘Jan Sluijters, een Prix de Rome’, De Hollandsche Revue 11 (1906), pp. 32-35.

1907
[Berckenhoff?], ‘Jan Sluijters’, Nieuwe Rotterdamsche Courant 8 januari 1907.
E., ‘Jan Sluijters’, Utrechtsch Dagblad 20 en 21 maart 1907.
Gio. [M. Kalff], ‘De Vierjaarlijksche II’, Algemeen Handelsblad 21 september 1907.
C. Kickert, ‘Tentoonstelling Arti et Amicitiae’, De Telegraaf z.j. [1907].
C. Kickert, ‘Jan Sluijters. A. van Gelder, Heerenstraat, Utrecht’, De Telegraaf z.j. [maart 1907].
C. Kickert, ‘Enkele opmerkingen over het Suasso-museum’, De Telegraaf 16 april 1907.
C. Kickert, ‘De kwestie Jan Sluijters’, De Telegraaf 19 april 1907.
C. Kickert, C., ‘Tentoonstelling St. Lucas’, De Telegraaf 7 mei 1907.
C. Kickert, ‘De Stedelijke Vierjaarlijksche II’, De Telegraaf 21 september 1907.
C. Kickert, ‘De Stedelijke Vierjaarlijksche V’, De Telegraaf 21 september 1907.
E.R.D. Schaap, ‘Tentoonstelling van schilderijen en teekeningen van Jan Sluijters’, De Gooi- en Eemlander 22 juli 1907.
G. Simons, ‘De gesjeesde Prix de Rome’, De Telegraaf 8 januari 1907.
W. Steenhoff, ‘Tentoonstellingen St. Lucas en Arti’, De Amsterdammer 28.4.1907.
C.H.W. Verster, ‘Tentoonstelling van schilderijen en teekeningen door Jan Sluijters (Kunstzaal Schulman) I, II, III’, Hilversumsche Courant z.j. [juli 1907].
O. Zeegers, ‘Jan Sluijters en zijn werk (naar aanleiding van een tentoonstelling te Utrecht)’,Wereldkroniek, 13 (1906-1907) nr. 53, pp. 838-839.

1908
‘”Pictura Veluvensis” te Renkum’, De Amsterdammer 16 augustus 1908.
V. Cleerdin, ‘Jan Sluijters’, De Maasbode 2 augustus 1908.
C. Kickert, ‘Arti et Amicitiae’, De Telegraaf z.j. [1908].
C. Kickert, ‘St. Lucas. Werkende leden, Suasso Museum’, De Telegraaf 7 mei 1908.
C. Kickert, ‘St. Lucas, werkende leden-tentoonstelling’, Onze Kunst 7 (1908) dl. 13, pp. 239-240.
C. Kickert, ‘Pictura Veluvensis. Ledententoonstelling Renkum’, De Telegraaf 25 juli 1908.
C. Kickert, ‘Larensche Kunsthandel, Het portret’, Onze Kunst 7 (1908) dl. 14, pp. 250-251.
G. Simons, ‘Wouter de kijker in Italië’, Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift 18 (1908) dl. 26.
W. Steenhoff, ‘Tentoonstelling St. Lucas III’, De Amsterdammer 7 juni 1908.
N.H. Wolf, ‘18e  jaarlijksche tentoonstelling van Sint-Lucas II’, Het Leven 15 juni 1908, p. 656.
O. Zeegers, ‘Voorjaarstentoonstelling van St. Lucas, Stedelijk Museum Amsterdam’, Wereldkroniek z.j. [1908].

1909
‘Pers-overzicht’, De Kunst 14 januari 1909.
C.L. Dake, ‘Drie avonturiers in het Stedelijk Museum’, De Telegraaf 7 januari 1909.
F. van Eeden, ‘Gezondheid en verval in kunst’, Op de Hoogte 6 (februari 1909), pp. 79-85.
C. Kickert, ‘Piet Mondriaan, Jan Sluijters en Cees Spoor in het Stedelijk Museum’, Onze Kunst 8 (1909) dl. 15, pp. 97-98.
C. Kickert, ‘St. Lucas, 19de  jaarlijksche tentoonstelling’, Onze Kunst 8 (1909) dl. 15, pp. 238-239.
G.W. Knap, ‘Tentoonstelling Spoor, Mondriaan, Sluijters’, De Kunst 1 (9 januari 1909).
F. Lapidoth, ‘Tentoonstelling Spoor, Mondriaan, Sluijters’, De Nieuwe Courant 30 januari 1909.
I. Querido, ‘Van menschen en dingen. Een schildersstudie. Spoor, Mondriaan en Sluijters’, De Controleur 23 oktober 1909.
W. Steenhoff, ‘Tentoonstelling Cees Spoor, Piet Mondriaan, Jan Sluijters in het Stedelijk Museum I’, De Amsterdammer 17 januari 1909.
W. Steenhoff, ‘Tentoonstelling Cees Spoor, Piet Mondriaan, Jan Sluijters in het Stedelijk Museum II’, De Amsterdammer z.j. [29 of 31 januari 1909].
W. Steenhoff, ‘Tentoonstelling St. Lucas’, De Amsterdammer z.j. [april/mei 1909].
N.H. Wolf, ‘St. Lucas, 19de  jaarlijksche tentoonstelling van werkende leden’, De Kunst 1 (1909).

1910
S. Pierron, ‘Vierde jaarlijkse tentoonstelling van “Doe stil voort”, Musée Moderne, Brussel’, Indépendance Belge 19 augustus 1910.
C.A. Winschenk Dom, ‘Tentoonstellingen Amsterdam, Stedelijk Museum, St. Lucas’, De Samenleving 1 (1910-1911), pp. 621-622.
N.H. Wolf, z.t., De Kunst 2 (7 mei 1910).
N.H. Wolf, ‘Twintigste jaarlijksche tentoonstelling van St. Lucas’, De Kunst 2 (14 mei 1910).

1911
C.L. Dake, ‘Aanteekeningen over beeldende kunsten’, De Telegraaf 29 april 1911.
Gio. [M. Kalff], ‘Kunst. Sint-Lucas II’, Algemeen Handelsblad 8 mei 1911.
M.D. Henkel, ‘Ausstellung der Kubisten in dem “Moderne Kunstkring” zu Amsterdam’, Kunstchronik 22 december 1911, nr. 9.
G.H. Marius, Nieuws van den Dag 25 oktober 1911.
A. Saalborn, ‘Piet Mondriaan en anderen’, De Kunst 3 (4 november 1911), pp. 74-77.
W. Steenhoff, ‘Op de tentoonstelling van St. Lucas II’, De Amsterdammer z.j. [mei 1911].
W. Steenhoff, ‘Op de tentoonstelling van Sint Lucas III’, De Amsterdammer 4 juni 1911.
W. Steenhoff, ‘Tentoonstelling van de Moderne Kunstkring in het Stedelijk Museum II’, De Amsterdammer 11 oktober 1911.
F. Vermeulen, ‘Kunst en Kuischheid’, De Kunst 3 (21 oktober 1911), pp. 33-34.
N.H. Wolf, ‘Sint-Lucas Tentoonstelling Stedelijk Museum A’dam’, De Kunst 3 (29 april 1911/6 mei 1911/20 mei 1911).
N.H. Wolf, ‘Pictura tentoonstelling’, De Kunst 3 (15 juli 1911), nr. 181.
N.H. Wolf, ‘Pictura tentoonstelling’, Studenten Sociëteit, Amsterdam’, De Kunst 3 (29 juli 1911) nr. 183.
N.H. Wolf, ‘Moderne Kunstkring’, De Kunst 3 (7 oktober 1911/14 oktober 1911) nrs. 193-194.
N.H. Wolf, ‘De Modernen in het Stedelijk Museum’, De Kunst 4 (28 oktober 1911) nr. 196, pp. 50-51.
N.H. Wolf, ‘Arti en de moderne richting’, De Kunst 4 (2 december 1911) nr. 201, pp. 129-130.
N.H. Wolf, ‘St. Lucas, Stedelijk Museum A’dam’, De Kunst 4 (23 december 1911/30 december 1911/6 januari 1912).

1912
‘Kunstzaal Meylink. Jan Sluijters’, [bron onbekend] 14 april 1912.
I. Querido, Geschreven portretten, Amsterdam z.j. [1912].
C. Veth, ‘De futuristen bij Biesing in Den Haag’, Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift 22 (1912) dl. 44, pp. 246-248.
N.H. Wolf, ‘Jan Sluijters. Kunstzaal Meylink’, De Kunst  4 (23 maart 1912) nr. 218.
N.H. Wolf, ‘Jan Sluijters’, De Kunst 4 (27 april 1912) nr. 222.
N.H. Wolf, ‘De futuristen’, De Kunst 4 (10 augustus 1912), pp. 703-713.
N.H. Wolf, ‘Moderne Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam’, De Kunst 5 (12 oktober 1912), pp. 17-21.
N.H. Wolf, ‘Moderne Kunstkring’, De Kunst 5 (26 oktober 1912), pp. 56-57.
N.H. Wolf, ‘St. Lucas, Tentoonstelling Stedelijk Museum’, De Kunst 5 (16 november 1912) nr. 251, pp. 97-101.
A. Z., ‘Jan Sluijters in Kunstzaal Meylink te Rotterdam’, Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift 22 (maart 1912) dl. 43, p. 509.

1913
‘Pictura te Dordrecht. Jan Sluijters’, [bron onbekend] 29 maart 1913.
‘Jan Sluijters. Kunstzaal Schüller en Eisenloeffel’, [bron onbekend] 25 april 1913.
‘Moderne Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam’, De Kunst 6 (8 november 1913) nr. 302.
C.L. Dake, z.t., De Telegraaf 16 mei 1913.
F. Lapidoth, ‘Jan Sluijters’, [bron onbekend] 14 april 1913.
G.H. Marius, ‘Vereeniging Sint-Lucas. Stedelijk Museum Amsterdam’, Nieuws van den Dag 6 mei 1913.
W. Steenhoff, ‘Lucas-tentoonstelling III’, De Amsterdammer 1 juni 1913.
W. Steenhoff, ‘Tentoonstelling Moderne Kunstkring II’, De Amsterdammer 30 november 1913.
C. Veth, ‘St. Lucas’, De Wereld 23 mei 1913.
N.H. Wolf, ‘Jan Sluijters – Kunstzaal Schüller en Eisenloeffel, Den Haag’, De Kunst 5 (19 april 1913) nr. 273, p. 454.
N.H. Wolf, ‘Jan Sluijters – Kunstzaal Schüller en Eisenloeffel, Den Haag II’, De Kunst 5 (26 april 1913) nr. 274, pp. 472-473.
N.H. Wolf, ‘St. Lucas tentoonstelling I’, De Kunst 5 (15 mei 1913) nr. 276, p. 503.
N.H. Wolf, ‘De XXII Jaarlijksche tentoonstelling van St. Lucas’, De Kunst 5 (17 mei 1913) nr. 277, pp. 513-526.
N.H. Wolf, ‘St. Lucas’, De Kunst 5 (19 juli 1913) nr. 286, pp. 657-658.

1914
W. Steenhoff, ‘Tentoonstelling St. Lucas en de Onafhankelijken’, De Amsterdammer 31 mei 1914.
C. Veth, ‘Nieuwe schilderkunst’, De Nieuwe Gids 29 (1914) dl. 2. p. 248.
N.H. Wolf, ‘Arti. Tentoonstelling Groote Zaal’, De Kunst 6 (2 mei 1914) nr. 327.
N.H. Wolf, ‘Tentoonstelling St. Lucas I, De Kunst, 6 (9 mei 1914) nr. 328, p. 489.
N.H. Wolf, ‘Leistikow’, De Kunst 6 (6 juni 1914) nr. 332, pp. 553-556.
N.H. Wolf, ‘Tentoonstelling St. Lucas II’, De Kunst 7 (28 november 1914) nr. 357, p. 110.
N.H. Wolf, ‘Oorlogs-teekeningen’, De Kunst, 7 (26 december 1914) nr. 361, p. 156.

1915
Tentoonstelling van schilderijen, teekeningen en pointes-sèches van Jan Sluijters en Lodewijk Schelfhout, tent.cat. Den Haag (Pulchri Studio) 1915.
Catalogus der werken van Lodewijk Schelfhout, Piet Mondriaan, Jan Sluyters, Leo Gestel, Le Fauconnier, J.C. van Epen, architect, tent.cat. Amsterdam (Stedelijk Museum) 1915.
Tentoonstelling van werken van Jan Sluijters, tent.cat. Rotterdam (Rotterdamsche Kunstkring) 1915.
‘Tweede Amsterdamsche Kunstenaarsfeest’, De Kunst 7 (23 januari 1915) nrs. 364-365.
A. Plasschaert, ‘Hollandsche Kunstenaarskring – Jan Sluijters’, De Amsterdammer  22 mei 1915.
A. Plasschaert, ‘Jan Sluijters en Lodewijk Schelfhout in Pulchri I’, [bron onbekend] rubriek Kunst- en Letternieuws 7 juli 1915.
A. Plasschaert, ‘Jan Sluijters in Pulchri Studio II, III, IV’, [bron onbekend] rubriek Kunst- en Letternieuws 13 juli 1915/15 juli 1915/27 juli 1915.
A. Plasschaert, ‘Jan Sluijters’, [bron onbekend] rubriek Kunst- en Letternieuws 27 augustus.
A. Plasschaert, ‘Jan Sluijters’, De Amsterdammer z.j. [5 september 1915] [manuscript artikel collectie RKD Den Haag, Archief Albert Plasschaert, voorlopig inv.nr. 22].
W. Steenhoff, ‘Hollandsche kunstenaarskring in het Stedelijk Museum’, De Nieuwe Amsterdammer 8 mei 1915.
N.H. Wolf, ‘Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring’, De Kunst 7 (24 april 1915) nr. 378, pp. 367-370.
N.H. Wolf, ‘De Onafhankelijken II’, De Kunst 7 (10 juli 1915) nr. 389.
N.H. Wolf, ‘Modernen II’, De Kunst 8 (23 oktober 1915) nr. 404.

1916
Catalogus tentoonstelling Jan Sluijters, tent.cat. Amsterdam (Larensche Kunsthandel) 1916.
Tentoonstelling Jan Sluijters: catalogus, tent.cat. Den Haag (Kunstkring Hollando-Belge) 1916.
‘Jan Sluijters. Larensche Kunsthandel, Amsterdam’, De Controleur 26 februari 1916.
'Utrecht. Jan Sluijters’, [bron onbekend] 4 november 1916.
‘Tentoonstelling te Domburg’, De Kunst 8 (5 augustus 1916) nr. 445, p. 519.
H. van Calker, ‘Bij Jan Sluijters’, De Nieuwe Amsterdammer  20 mei 1916 (later opgenomen in: H. van Calker, Schilders van heden en morgen, Amsterdam 1941, dl. 1, pp. 189-199).
C.L. Dake, ‘Expositie Jan Sluijters in den Larenschen’, De Telegraaf z.j. [1916].
N. van Harpen, ‘Jan Sluijters’, Het land van Mauve. Bulletin van den Larenschen Kunsthandel 10 (1 februari 1916) nr. 7, pp. 1-8.
A. Plasschaert, ‘Domburg I’, [bron onbekend] rubriek Kunst en Letternieuws 1 augustus 1916.
A. Plasschaert, ‘Utrecht. Jan Sluijters in “Voor de Kunst”’, [bron onbekend] rubriek Kunst- en Letternieuws 10 oktober 1916.
A. Plasschaert, ‘Jan Sluijters (Hollando-Belge, Den Haag)’, [bron onbekend] rubriek Kunst- en Letternieuws 20 december 1916.
W. Steenhoff, ‘Moderne schilderkunst in den Larenschen kunsthandel I & II’, De Nieuwe Amsterdammer 5 februari 1916 en 26 februari 1916.
A. van V. [Arie van Veen], ‘Rotterdamsche Kunstkring. Jan Sluijters’, Algemeen Handelsblad 10 januari 1916.
C. Veth, ‘Tentoonstelling Jan Sluijters, Larensche Kunsthandel’, Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift 26 (1916) dl. 51, pp. 245-247.
N.H. Wolf, ‘Jan, keer terug’, De Kunst 8 (15 januari 1916) nr. 416, pp. 181-183.
N.H. Wolf, ‘Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam II’, De Kunst 8 (25 maart 1916) nr. 426.
N.H. Wolf, ‘De onafhankelijken’, De Kunst 8 (10 juni 1916) nr. 437.

1917
A. S., ‘Jan Sluijters’, De Kroniek 3 (1917).
J. Slagter, ‘Jan Sluijters’, Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift 26 (1917) dl. 53, pp. 169-179.
J. de Wit, ‘Jan Sluijters’ kinderportretten’, Leven en Werken 2 (1917), pp. 228-237.

1918
‘Kunsthandel Eisenloeffel’, Nieuwe Rotterdamsche Courant 21 januari 1918.
'Jan Sluijter’s kinderportretten (d’Audretsch, Den Haag)’, [bron onbekend] 1 juni 1918.
O. van Hoeve, ‘Jan Sluijters en het impressionisme’, Op de Hoogte 15 (1918), pp. 329-336.
A. Plasschaert, z.t., [bron onbekend] 26 maart 1918. 

1919
Schilderijen en teekeningen van Jan Sluijters, tent.cat. Amsterdam (Maatschappij voor Beeldende Kunsten) 1919.
‘Jan Sluijters. Maatschappij voor Beeldende Kunsten’, Nieuwe Rotterdamsche Courant 5 april 1919.
‘Jan Sluijters’, Nieuwe Rotterdamsche Courant  19 april 1919.
‘Jan Sluijters met het koninklijke goud bekroond’, Het Leven  14 (oktober 1919) nr. 43.
N. van Harpen, ‘Jan Sluijters’, Bulletin van de Maatschappij voor Beeldende Kunsten 13 (april 1919) nr. 5, pp. 1-6.
J. Havelaar, Jan Sluijters. Afbeeldingen naar zijn oeuvre, Amsterdam 1919.
H. van M., ‘Jan Sluijters’, Amsterdamsche Dameskroniek 27 december 1919, pp. 5-6.
A. Plasschaert, z.t., De Amsterdammer 5 april 1919.

1920
‘J.A. van Eijk’s kunstzalen. Jan Sluijters’, Nieuwe Rotterdamsche Courant 4 januari 1920.
‘Netherland’s Day in Brighton’, Brighton & Hove Society & Hove Gazette, 17 juni 1920.
K. Niehaus, ‘Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum’, De Telegraaf 10 maart 1920.

1921
‘Jan Sluijters’, Gazet de Hollande 29 april 1921.
E.S. Corwin, ‘Modern Dutch Art’, The Weekly Review  4 (30 april 1921) nr. 103.
A.M. de Jong, ‘Hollandse Kunstenaarskring I. Jan Sluijters’, Het Volk 21 maart 1921.
G. Simons, ‘Nederlandsche Moderne Kunst in New York’, De Telegraaf 26 mei 1921.
F. Timmermans, ‘Bij Jan Sluijters’, Het Vaderland 17 april 1921.
O. van Tussenbroek, z.t., [bron onbekend] z.j. [1921?]. 

1922
‘Kunst van Heden: Le Fauconnier, Jan Sluijters’, Algemeen Handelsblad 26 mei 1922.
‘Kunst in Den Haag. Jan Sluijters in “De Opbouw”’, Algemeen Handelsblad 12 oktober 1922.
DEBS, 11 oktober 1922.
A. Plasschaert, ‘Jan Sluijters (in D’opbouw)’, De Amsterdammer 28 oktober 1922.
A. de Ridder, Jan Sluijters, Amsterdam 1922.
A. de Ridder, ‘Jan Sluijters’, Nieuwe Kunst z.j. [1922] nr. 4.
E. Visser, ‘Bij Jan Sluijters’, De Vrijheid 6 september 1922.

1923
Tentoonstelling werken van Jan Sluijters, tent.cat. Rotterdam (Rotterdamsche Kunstkring) 1923.
‘Rotterdamsche Kunstkring I & II’, Nieuwe Rotterdamsche Courant 17 februari 1923 en 21 februari 1923.
z.t., De Telegraaf  5 oktober 1923.
‘Maatschappij voor Beeldende Kunsten. Jan Sluijters’, Nieuwe Rotterdamsche Courant 21 november 1923.
‘Jan Sluijters. Tentoonstelling Amsterdam’, De Maasbode 29 november 1923.
‘Jan Sluijters – St. Lucas’, Het Leven 8 december 1923.
‘Gebouw voor Beeldende Kunsten Jan Sluiters II’, Nieuwe Rotterdamsche Courant 9 december 1923.
K. Niehaus, ‘Een overzicht van het werk van Jan Sluijters, Gebouw voor Beeldende Kunsten’, De Telegraaf 22 november 1923.

1924
A. Plasschaert, ‘Jan Sluijters’, Maandblad voor Beeldende Kunsten 1 (1924) nr. 5, pp. 129-134.
A. Plasschaert, ‘Jan Sluijters’, De Amsterdammer 16 augustus 1924.
A. Plasschaert, ‘Teekeningen van babies door Jan Sluijters’, De Amsterdammer z.j. [1924].
A. Plasschaert, ‘Een vergissing; een verkeerde schilderijenkritiek’, De Amsterdammer  18 oktober 1924.
A. Plasschaert, ‘Jan Sluijters en Pulchri’, Het Vaderland 27 oktober 1924.
A. Plasschaert, ‘Pulchri Studio en de schilderkunst’, Het Vaderland z.j. [1 november 1924?].

1925
‘Het nieuwste werk van Jan Sluijters’, De Wereldpost 22 januari 1925, pp. 912-914.
‘Kunsthandel Buffa. Jan Sluijters. J. Kuijpers’, Nieuwe Rotterdamsche Courant 23 april 1925.
‘Pulchri Studio. Werk der leden II’, Nieuwe Rotterdamsche Courant 16 mei 1925.
‘Baby-portretten. Jan Sluijters’, Nieuwe Rotterdamsche Courant 28 mei 1925.
B. van E., ‘Lezing van Albert Plasschaert’, Avondpost 27 november 1925.
P. van M.d.W., ‘Baby’s door Jan Sluijters bij Buffa te A’dam’, Opgang 2 mei 1925.
A. Plasschaert, ‘Jan Sluijters zelfportret (1924)’, De Amsterdammer z.j. [begin 1925].
A. Plasschaert, ‘Wensch’, De Amsterdammer 28 februari 1925.
A. Plasschaert, ‘Jan Sluijters; een opmerking’, De Amsterdammer z.j. [2 of 25 mei 1925].
M. Viola, ‘Kunsthandel Buffa. Babyportretten van Jan Sluijters’, Algemeen Handelsblad 23 april 1925.

1926
Jan Sluijters, Amsterdam, tent.cat. Amsterdam (Arti et Amicitiae) 1926.
‘De Nederlandsche schilderkunst te Parijs’, Nieuwe Rotterdamsche Courant 13 april 1926.
‘Passende naam’, De Telegraaf z.j. [1926].
‘”Lezende jonge vrouw” van Jan Sluijters’, De Maasbode 25 september 1926.
‘Kunst en reclame’, Utrechts Provinciaal en Stedelijk Dagblad 28 september 1926.
A. Warnod, ‘L’exposition hollandaise réserve des merveilles’, Comoedia 8 april 1926.

1927
Tentoonstelling Jan Sluijters: catalogus, tent.cat. Amsterdam (Stedelijk Museum) 1927.
‘In het Stedelijk Museum te Amsterdam’, Opgang 5 maart 1927.
‘Jan Sluijters schildert kardinaal Van Rossum’, De Sumatra Post 21 oktober 1927.
M.J. Brusse, ‘Onder de Menschen. De dagtaak van den kunstschilder Jan Sluijters I & II’, Nieuwe Rotterdamsche Courant 24 en 25 december 1927.
W. Eland, ‘Jan Sluijters-tentoonstelling in het Stedelijk Museum’, Het Leven 22 (12 februari 1927) nr. 7, pp. 208-210.
J. Engelman, ‘Tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam’, De Nieuwe Eeuw 3 februari 1927.
J. Havelaar, Het Vaderland 5 februari 1927.
K. Niehaus, ‘Amsterdams herfstsalon. Arti en het ideaal’, De Telegraaf z.j. [1927].
K. Niehaus, ‘Jan Sluijters in het Stedelijk Museum te Amsterdam’, De Telegraaf 1 februari 1927.
A. Plasschaert, ‘Jan Sluijters. Stedelijk Museum Amsterdam I, II & III’, De Groene Amsterdammer 12 februari 1927/19 februari 1927/5 maart 1927.
A. Plasschaert, ‘Jan Sluijters bij van Lier, te Amsterdam’, De Groene Amsterdammer 10 september 1927.
N.H. Wolf, ‘Jan Sluijters, Stedelijk Museum, Amsterdam’, De Kunst 19 (5 februari) nr. 993, pp. 217-219.

1928
‘”De Neger” aangekocht door het Centraal Noordbrabants Museum’, Nieuwe Rotterdamsche Courant 25 januari 1928.
‘Brandend lyyricus en fel colorist. Jan Sluijters te Brussel’, De Telegraaf 28 februari 1928.
‘Jan Sluijters’, De Maasbode 10 maart 1928.
A. Benavente, ‘Jan Sluijters’, De Groene Amsterdammer 26 mei 1928.
J.H. de Bois, ‘Jan Sluijters’ kardinaalsportret’, Haarlemsch Dagblad 9 februari 1928.
K. Niehaus, ‘Portret van een kerkvorst. Kardinaal van Rossum. Hoe Jan Sluijters zijn taak opvatte’, De Telegraaf  14 februari 1928.

1929
Expositie Jan Sluijters, tent.cat. Amsterdam (Kunstzaal Van Lier) 1929.
Observations de M. Jan Sluijters. Les timbres-poste des Pays-Bas de 1906 à 1929, ‘s Gravenhage 1929.
‘In de schaduw der grootmeesters. Onze modernen in Londen’, De Telegraaf 16.2.1929.
‘Jan Sluijters bij Kunsthandel Van Lier’, Nieuwe Rotterdamsche Courant z.j. [september 1929].
Annelèn, ‘Over de vrouw, haar lijn en haar gratie’, Algemeen Handelsblad 12 mei 1929.
J. Engelman, ‘Schilderkunst’, De Gemeenschap 6 (1929) nr. 5, pp. 172-174.
K. Niehaus, ‘Werken van Jan Sluijters. Nieuwe bovenzalen der kunstzaal Van Lier’, De Telegraaf 25 september 1929.
A. Plasschaert, ‘Jan Sluijters in de Kunstzaal van Lier’, De Groene Amsterdammer  21 september 1929.

1930|
Tentoonstelling Jan Sluyters, tent.cat. Den Haag (Pulchri Studio) 1930.
‘Rembrandtzegels’, [bron onbekend] 5 februari 1930.
‘Pulchri Studio’, Nieuwe Rotterdamsche Courant z.j. [april 1930].
‘Met den speurder op het atelier van Jan Sluijters’, De Telegraaf 15 juni 1930.
G. Knuttel Wzn., ‘Jan Sluijters’ latere werken’, De Kunst der Nederlanden (oktober 1930) nr. 4, pp. 127-145.

1931
Catalogus tentoonstelling van het levenswerk van Jan Sluyters, Amsterdam (Stedelijk Museum) 1931.
‘Jan Sluijters Stedelijk Museum’, De Groene Amsterdammer 12 december 1931.
z.t., Nieuwe Rotterdamsche Courant 12 december 1931.
Annelèn, ‘Jan Sluijters, de vijftigjarige’, Algemeen Handelsblad 12 december 1931.
W.F. Douwes, ‘Jan Sluijters’, Maandblad voor Beeldende Kunsten 8 (1931), pp. 75-81.
W.F. Douwes, ‘Sluijters – Van Dongen (een critische vergelijking)’, Maandblad voor Beeldende Kunsten 8 (april 1931), pp. 102-106.
J. W. de Gruyter, ‘Socialistische kunst’, Elsevier’s Weekblad 81 (1931), p. 85.
K. Niehaus, ‘Vergelijkingen en parallellen. De “Arti”-expositie’, De Telegraaf  z.j. [1931].
K. Niehaus, ‘Op bezoek bij Jan Sluijters. Zijn nieuwe atelier’, De Telegraaf 14 maart 1931.
K. Niehaus, ‘Het levenswerk van Jan Sluijters’, De Telegraaf 8 december 1931.
K. Niehaus, ‘Jan Sluijters 50 jaar’, De Telegraaf 16 december 1931.
A. Plasschaert, ‘Tentoonstelling Jan Sluijters. Inleiding’, De Groene Amsterdammer 12 december 1931.
R.W.P. de Vries, ‘Jan Sluijters tentoonstelling’, De Amsterdamsche Gids 1931.
N.H. Wolf, ‘Jan Sluijters 50 jaar’, De Kunst 24 (december 1931) nr. 1235, pp. 81-84.

1932
‘Pictura Dordrecht’, Nieuwe Rotterdamsche Courant 10 maart 1932.
‘Jan Sluijters bij van Lier’, Nieuwe Rotterdamsche Courant 10 september 1932.
A. Plasschaert, ‘Schilderkunst. Jan Sluijters II te Amsterdam, Stedelijk Museum’, De Groene Amsterdammer 2 januari 1932.
A. Plasschaert, ‘Jan Sluijters bij van Lier te Amsterdam’, De Groene Amsterdammer 17 september 1932.
Verver, ‘Jan Sluijters bij van Lier, A’dam’, Haagsche Post 17 september 1932.
R.W.P. de Vries, ‘Jan Sluijters’ levenswerk. Tentoonstelling in het Stedelijk Museum’, De Amsterdamsche Gids 1932, pp. 121-125.
N.H. Wolf, ‘St. Lucas-tentoonstelling, Stedelijk Museum, Amsterdam’, De Kunst 25 (december 1932) nr. 1287, pp. 89-90.

1933
H.P. Bremmer, ‘Jan Sluijters’, Beeldende Kunst 19 (1933) nr. 5, pp. 33-40.
J. N., ‘Jan Sluijters bij Esher Surrey in Den Haag’, De Maasbode 24 oktober 1933.
K. Niehaus, ‘Onze schilders op reis’, De Telegraaf 9 juli 1933.

1934
‘Jan Sluijters. Frans Buffa & Zn.’, Nieuwe Rotterdamsche Courant 9 februari 1934.
‘Kunst en zedelijkheid’, Het Volk 28 september 1934.
‘Ergernis in en buiten de socialistische pers’, De Residentiebode 1 oktober 1934.
A. Plasschaert, ‘Jan Sluijters bij Buffa & Zonen, Amsterdam’, De Groene Amsterdammer 3 februari 1934.
M. Viola, ‘In den kunsthandel Buffa’, Algemeen Handelsblad z.j. [januari 1934].
W., ‘Nieuw werk van Jan Sluijters. Kunstzaal Frans Buffa & Zonen’, De Kunst 26 (1934), p. 27.

1935
‘Jan Sluijters exposeert te Londen’, De Telegraaf 27 september 1935.
‘Dutch painter in London’, Morning Post 27 september 1935.
‘Jan Sluijters bij Arthur Tooth & Sons’, Nieuwe Rotterdamsche Courant 1 oktober 1935.
‘Jan Sluijters bij Esher Surrey’, Nieuwe Rotterdamsche Courant 15 november 1935.
E. van Loo, ‘Jan Sluijters, a leading painter of the modern Dutch School’, The Studio  110 (1935) dl. II, p. 143.

1936
Catalogus van de tentoonstelling van schilderijen door Jan Sluijters, tent.cat. Amsterdam (Gebouw Leesmuseum) 1936.
‘Jan Sluijters. Gebouw Leesmuseum’, [bron onbekend] 8 maart 1936.
‘Jan Sluijters. Consthuys St. Pieter’, Nieuwe Rotterdamsche Courant 7 oktober 1936.
H. van Calker,‘Kunst in de hoofdstad. Jan Sluijters’, De Gooi- en Eemlander z.j. [1936].
J. Engelman, ‘Jan Sluijters. Tentoonstelling te Amsterdam’, De Tijd 9 maart 1936.
H., ‘Tentoonstellingen Jan Sluijters in de zalen van het Leesmuseum, Jack Hamel bij Van Lier’, Maandblad voor Beeldende Kunsten 13 (1936) nr. 4, p. 119.
J. K., ‘Jan Sluijters. In de zalen van het Gebouw Leesmuseum aan het Rokin te Amsterdam’, De Maasbode 17 maart 1936.
K. Niehaus, ‘Jan Sluijters exposeert in Gebouw Leesmuseum’, De Telegraaf 5 maart 1936.
A. Plasschaert, ‘De schilder van Amsterdam’, [bron onbekend] z.j. [1936].
M. V., ‘Tentoonstelling Jan Sluijters’, [bron onbekend] z.j. [1936].
N.H. Wolf, ‘Werk van Jan Sluijters. In het gebouw Leesmuseum, Amsterdam’, De Kunst z.j. [1936].

1937
‘Ontaarde kunst. De Nederlandsche boer het slachtoffer’, Volk en Vaderland 13 augustus 1937.
‘Kunstzaal Nieuwenhuizen Segaar’, Nieuwe Rotterdamsche Courant z.j. [1937].
G. Knuttel Wzn,Jan Sluijters. Een beschouwing over zijn werk, ’s-Gravenhage 1937.
P. Vlug, ‘Waarom mannen feminist zijn. Jan Sluijters over de vrouw’, De Groene Amsterdammer 13 maart 1937.

1938
P. Bauduin, ‘Jan Sluijters’, aflevering van Särtryck ur ord och bild, Stockholm 1938, pp. 65-70.
‘Jan Sluijters. Kunstzaal van Lier’, Nieuwe Rotterdamsche Courant 9 september 1938.
A. Plasschaert, ‘Twee Amsterdammers in één werk. Jan Sluijters bij Van Lier’, De Groene Amsterdammer 3 september 1938.

1939
 J.H. de Bois, ‘Kunst in Haarlem en daarbuiten’, Haarlems Dagblad z.j. [1939].
K. Niehaus, ‘Arti’s eeuwfeest-tentoonstelling’, De Telegraaf 11 november 1939.
K. Niehaus, ‘Jan Sluijters’ “Don Quichotte”. Indrukwekkend en pakkend nieuw werk’, De Telegraaf [1939].
C. Veth, ‘Moderne schilderijen [bij Nieuwenhuizen Segaar, Den Haag], De Telegraaf 5 oktober 1939.
C. Veth, ‘Moderne kunst bij Liernur te Den Haag’, De Telegraaf 15 november 1939.

1940
‘Museum Boymans. Aanwinst’, Nieuwe Rotterdamsche Courant 23 augustus 1940.
‘Kunst en publiek. Stilleven-expositie met stembiljetten’, De Telegraaf 11 november 1940.
J. Brerends, ‘Nieuwe werken van Jan Sluijters’, Het R.K. Bouwblad II (1939-1940) nr. 15, p. 207.
H.B. F., ‘Uit de keuken der beeldende kunst. Jan Sluijters in zijn atelier’, De Groene Amsterdammer 16 maart 1940.
K. Niehaus, ‘Niew werk van Sluijters. In de Kunstzaal van Lier’, De Telegraaf 3 februari 1940.
K. Niehaus, ‘Kunst die behaagt’, De Telegraaf  z.j. [1940].

1941
Jan Sluijters 1881-1941: eere-tentoonstelling in het Stedelijk Museum, tent.cat. Amsterdam (Stedelijk Museum) 1941.
‘Jan Sluijters. Een stem uit 1908’, Bossche Courant 3 september 1941.
‘Jan Sluijters jubileert. Professor Luns over zijn jeugdjaren’, Het Vaderland z.j. [1941].
‘Bij een schilder in zijn zestigste levensjaar. Jan Sluijters’, De Telegraaf 2 maart 1941.
‘Eere-tentoonstelling Jan Sluijters in het Stedelijk’, Nieuwe Rotterdamsche Courant 17 april 1941.
‘Lof der schilderkunst. De eere-tentoonstelling van Jan Sluijters’, De Volkskrant 10 mei 1941.
‘Bij een tentoonstelling van een zestigjarige’, Dagblad van Noord-Brabant 17 mei 1941.
Jan C. Bouman, ‘Jan Sluijters en zijn werk’, [bron onbekend] 21 april 1941.
H.P. Bremmer, ‘Jan Sluijters zestig jaar. Zijn tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam’, Algemeen Handelsblad 27 april 1941.
H. van Calker, Schilders van heden en morgen, Amsterdam 1941, dl. 1, pp. 189-199.
Van D., ‘Jubileum-tentoonstelling Jan Sluijters’, Algemeen Handelsblad 27 april 1941.
Van D., ‘Landschappen uit Portugal door Jan Sluijters’, Algemeen Handelsblad 25 mei 1941.
J. Engelman, ‘Jan Sluijters zestig jaar. Eere-tentoonstelling van zijn werk’, De Tijd 10 april 1941.
J. Engelman, ‘Jan Sluijters. Een boek in de Palet-serie van Huib Luns’, De Tijd 10 april 1941.
J. Engelman, ‘Jan Sluijters. De vroege perioden’, De Tijd 28 april 1941.
B. van Eysselsteijn, ‘Indrukwekkende Jan Sluijters-tentoonstelling’, Haagsche Courant 23 december 1941.
A. Glavimans, ‘Jan Sluijters. De ridder zonder vrees of blaam der Nederlandsche Schilderkunst’, Wereldkroniek 3 mei 1941.
W. Jos. de Gruyter, ‘Jan Sluijters jubileert, Professor Luns over zijn jeugdjaren’, Het Vaderland 16 december 1941.
W. Jos. de Gruyter, ‘Jubileumtentoonstelling Jan Sluijters, Gemeentemuseum I’, Het Vaderland 20 december 1941.
W. Jos. de Gruyter, ‘Jan Sluijters. Twee gezichtspunten van nat.-soc. Zijde. Een “cri-du-coeur” om grootere klaarheid’, Het Vaderland 28 december 1941.
M.F. Hennus, ‘Een eere-tentoonstelling voor Jan Sluijters, 1881-1941 Stedelijk Museum Amsterdam’, [bron onbekend] 18 (1941) nr. 5, pp. 129-135.
Ed. Hoornik, ‘Jan Sluijters over de taak van den kunstenaar’, Algemeen Handelsblad 7 december 1941.
G. (Wzn.) Knuttel, Jan Sluyters, tent.cat. Den Haag (Gemeentemuseum) 1941.
H.A.C. v.d. Kraan jr., ‘Wij schilders geloven veel, maar wéten…?’, Het Vaderland 13 december 1941.
H. Luns, Jan Sluijters, Amsterdam z.j. [1941].
M. M.-V., ‘Vrouwen van bekende mannen, Mevr. Sluijters-van Cooten’, De Telegraaf 14 december 1941.
C.M. van Moorsel, ‘De schilder Jan Sluijters’, Nederlands Dagblad 10 mei 1941.
K. Niehaus, ‘Eeretentoonstelling Jan Sliujters in het Stedelijk Museum’, De Telegraaf 18 april 1941.
K. Niehaus, ‘Jan Sluijters. Een monografie door een bewonderend confrater Prof. Huib Luns’, Algemeen Handelsblad 24 april 1941.
K. Niehaus, ‘Schrijvers-tentoonstelling met één zaal uitgebreid’, De Telegraaf 27 mei 1941.
H. Wotte, ‘Jan Sluijters. Ehrenausstellung im Städtischen Museum, Amsterdam’, Deutsche Zeitung in den Niederlanden 10 mei 1941.

1942
‘Laatste woord’, De Storm 9 januari 1942.
C.H. de Boer, ‘Jan Sluijters 1881-17 december-1941’, De Schouw 1 (1942) nr. 2, pp. 31-35.
C.H. de Boer, ‘Jan Sluijters in discussie’, De Waag 19 januari 1942.
W. Jos. de Gruyter, ‘Jubileumtentoonstelling Jan Sluijters, Gemeentemuseum II’, Het Vaderland 6 januari 1942.
W. Jos. de Gruyter, ‘Jubileumtentoonstelling Jan Sluijters, Gemeentemuseum III (Slot)’, Het Vaderland 7 januari 1942.
A.F. Mirande, [titel onbekend], Nationaal Dagblad 5 januari 1942.
S.B. Modderman, ‘Jan Sluijters in discussie’, De Waag 30 januari 1942.
J. Nieuwenhuis, ‘Bij het levenswerk van Jan Sluijters’, Algemeen Handelsblad 6 januari 1942.
E. Rijff, ‘Jubileumtentoonstelling Jan Sluijters. Volksch of niet volksch? I & II’, Nationaal Dagblad  17 en 19 januari 1942.

1943
Tentoonstelling Hollandsche meesters: Mevr. J. Bauer, Jan Sluyters, Germ de Jong, G.H. Breitner, tent.cat. Amsterdam (Kunsthuis Kremers) 1943.
K. Niehaus, [titel onbekend], De Telegraaf 21 mei 1943.
J.D. Voskuil, ‘Het werk van Jan Sluijters’, Beeldende Kunst  september 1943.

1946
P. Citroen, 8 grafische teekeningen door F. Carasso, Paul Citroen, Dick Elffers, Petra, W.J. Rozendaal, Salim, Jan Sluyters en Weihs, Breda 1946.
‘Jan Sluijters 65 jaar’, Algemeen Handelsblad 17 december 1946.
N. G., ‘Jan Sluijters 65 jaar. Een onderhoud met den schilder’, De Waarheid 18 december 1946.
J.M. Prange, ‘J. Sluijters 65 jaar. De oude leeuw kan klauwen’, Het Parool 16 december 1946.

1947
Salon triennal de Belgique 1947: rétrospective Jan Sluyters, Robert Crommelynck, tent.cat. Luik (Musée des Beaux-Arts) 1947.
‘De Fine-fleur van Nederlandse en buitenlandse kunstenaar ontwerpt onze toekomstige fine-fleur collecties’, Algemeen Handelsblad z.j. [1947].
‘Salon 1947 – De Jan Sluijters à Robert Crommelynck’, La Libre Belgique  z.j. [1947].
‘La joie de peindre’, Elsevier’s Weekblad z.j. [1947].
'Jan Sluijters. Apotheose der schildersvreugd’, [bron onbekend] 8 februari 1947.
‘Tentoonstelling in Kunstzaal Van Lier’, Algemeen Handelsblad 18 februari 1947.
‘Kunst te Luik. Nederlandsch-Belgische tentoonstelling’, Het Laatste Nieuws 15 april 1947.
‘Den Bosch ontvangt Sluijters. Oud-burgemeester met vooruitziende blik!’, De Maasbode 16 april 1947.
B. Buys, ‘Jan Sluijters exposeert’, Het Vrije Volk 29 december 1947.
CHR, ‘Jan Sluijters in het Prinsenhof’, Trouw 20 november 1947.
J. D., ‘Oud-burgemeester van Den Bosch geëerd. Dag van Jan Sluijters’, De Tijd z.j. [1947].
J. D., ‘Tentoonstelling Jan Sluijters’, Nieuwsblad van het Noorden 6 november 1947.
J. D., ‘Jan Sluijters in Groningen’, Algemeen Handelsblad 15 november 1947.
J. Engelman, ‘Jan Sluijters. Schilder, die aan kunde en vitaliteit niets inboette’, De Tijd 14 februari 1947.
v. G., ‘Jan Sluijters – In de Rotterdamse Kunstkring’, Algemeen Dagblad 10 mei 1947.
KOCK, ‘Jan Sluijters exposeert in de Bonnefanten te Maastricht’, Gazet van Limburg 13 december 1947.
L. M., ‘Limburg op Cultureel bezoek te Luik’, Gazet van Limburg 14 april 1947.
V. M., ‘Un maître hollandais d’aujourd’hui: Jan Sluijters’, Gazette de Liège z.j. [1947].
P.P., z.t., De Vrije Katheder 14 december 1947.
J.M. Prange, ‘Nieuw werk van Jan Sluijters bij Van Lier’, Het Parool 11 februari 1947.
G. S., ‘Nieuw werk van Jan Sluijters. “La Joie de peindre”’, De Maasbode 12 februari 1947.
J. Schetter, ‘Le Salon 1947 au Musée des Beaux-Arts’, La Meuse 21 april 1947.

1948
G. Aber, Jan Sluijters. Naakttekeningen en composities, Rotterdam 1948.
H. van Calker, ‘Kunstzaal Van Lier, Blaricum’, De Gooi- en Eemlander  z.j. [1948].
H.A. Gerretsen, ‘Jan Sluijters bij Nieuwenhuizen Segaar’, Het Vrije Volk 10 september 1948.
W. Jos. de Gruyter, Nieuwe Haagsche Courant 4 september 1948.
R.S. Penning, ‘Uitbundig schilder van de levensvreugde’, Haagsch Dagblad 7 september 1948.

1949
‘Mensen op zondag. Jan Sluijters’, Vrij Nederland 23 juli 1949.
‘Weerom het boze naakt’, Algemeen Handelsblad 19 oktober 1949.
‘Schiedam verwijdert een Jan Sluijters’, Algemeen Handelsblad 22 oktober 1949.
‘Tentoonstelling Jan Sluijters geopend’, Nieuwe Rotterdamsche Courant 24 oktober 1949.
‘Tentoonstelling van Jan Sluijters. De Schiedamse norm: het middenrif’, Algemeen Dagblad 24 oktober 1949.
‘Tentoonstelling Jan Sluijters Schiedam’, Het Binnenhof 24 oktober 1949.
‘Jan Sluijters, de nogal hoogstaande moraal’, Wereldkroniek 5 november 1949.
‘Kunstenaars maken excuus’, De Maasbode 19 november 1949.
A. Bosman, ‘Jan Sluijters. Gesproken portret’, De Radiogids 23 juli 1949.
A. Gs [Glavimans], ‘Jan Sluijters, schilder in de voorhoede. Chroniqueur van het Nederlandse karakter’, Elsevier’s Weekblad 5 november 1949.
L. N., z.t., Nieuwe Schiedamse Courant 5 november 1949.
Van R., ‘Tentoonstelling met moeilijkheden’, Trouw 29 oktober 1949.
Van R., ‘Rumoer om tentoonstelling van Jan Sluijters’, Trouw 3 november 1949.
G. S., ‘Jan Sluijters, de vitale. Jubileumtentoonstelling in Schiedams museum’, De Maasbode 29 oktober 1949.
B. Schmidt, ‘Jan Sluijters, colorist par excellence’, [bron onbekend] 27 oktober 1949.
W. Wagener, ‘Zinnenweelde van Jan Sluijters behoedzaam geëtaleerd’, [bron onbekend] 25 oktober 1949.
A.C. Willink, z.t., [bron onbekend] 9 april 1949. 

1950
5 Holländische Maler: Charles Eyck, Jan Sluyters, Charley Toorop, H.N. Werkman, Jan Wiegers, Bern (Kunsthalle) 1950.
G. (Wzn.) Knuttel, Jan Sluijters, tent.cat. Arnhem (Gebouw Kunstoefening) 1950.
z.t., Nieuwe Rotterdamsche Courant  22 april 1950.
‘Burgemeester opent tentoonstelling’, Het Vrije Volk 29 juli 1950.
A. Bosman, ‘Jan Sluijters’, Contact 24 april 1950, pp. 81-82.
H. van Calker, ‘Jan Sluijters’, De Gooi- en Eemlander 26 april 1950.
W. Jos. de Gruyter, ‘Jan Sluijters. Still going strong’, Vrij Nederland 26 augustus 1950.
W. Jos. de Gruyter, Arnhemse Courant 26 augustus 1950.
J.J.J., ‘Jan Sluijters’, Utrechts Katholiek Dagblad 28 april 1950.
K. Niehaus, ‘Schilder van vreugd en weelde. Nieuwe werken van Jan Sluijters’, De Telegraaf 28 april 1950.
R., ‘Don Quichote. Uit de schatkamers van de beeldende kunst’, De Katholieke Illustratie 26 mei 1950.

1951
Jan Sluijters: la joie de peindre, tent.cat. Amsterdam (Stedelijk Museum) 1951.
‘Levenslust en vertedering bij Jan Sluijters’, Het Binnenhof 8 juni 1951.
‘Jan Sluijters: Alle dagen bruine bonen’, Algemeen Dagblad 8 december 1951.
‘Jan Sluijters zeventig jaar. Virtuoos van het zintuiglijk genieten’, Algemeen Handelsblad 15 december 1951.
‘Amsterdamse gouden stadspenning voor 70-jarige Sluijters’, De Volkskrant 17 december 1951.
‘Jan Sluijters kreeg gouden medaille van Amsterdam’, Haarlems Dagblad 18 december 1951.
‘De gouden medaille van Amsterdam voor Jan Sluijters’, De Tijd 18 december 1951.
‘Warme huldiging van Jan Sluijters. Ere-tentoonstelling de 70-jarige schilder’, Nieuwe Rotterdamsche Courant 18 december 1951.
‘Burgemeester d’Ailly: “Een voorbeeld voor de jongeren”’, De Volkskrant 18 december 1951.
‘Amsterdam huldigt Jan Sluijters met gouden medaille van de stad’, De Gelderlander 19 december 1951.
‘Amsterdam eert Jan Sluijters met de gouden medaille’, Het Vrije Volk 19 december 1951.
E. B., ‘Het oeuvre van Jan Sluijters’, Utrechts Nieuwsblad 21 december 1951.
BU., ‘Jan Sluijters zeventig jaar. “Experimentelen hebben geen gezicht”’, De Maasbode 15 december 1951.
BU., ‘Jan Sluijters schilder van uitersten’, De Maasbode 29 december 1951.
H. van Calker, ‘De schildersvreugde van Jan Sluijters’, De Gooi- en Eemlander 24 december 1951.
J. Engelman, ‘Jan Sluijters in de Lakenhal’, De Tijd 22 juni 1951.
H. van G., ‘Jan Sluijters exposeert zijn levenswerk’, Algemeen Handelsblad 31 december 1951.
H.A. Gerretsen, z.t., Het Vrije Volk 9 juni 1951.
A. Glavimans, ‘Oordeel van Jan Sluijters: “Laten wij de abstracten niet onderschatten”’, Elsevier’s Weekblad 17 maart 1951.
W. Jos. de Gruyter, ‘Jan Sluijters jubileert’, Het Vaderland 15 december 1951.
H., ‘Ere-tentoonstelling Jan Sluijters in Lakenhal’, Leids Dagblad 1 juni 1951.
O.B. de Kat, ‘Eretentoonstelling Jan Sluijters’, Haarlems Dagblad 21 december 1951.
K. Niehaus, ‘Jan Sluijters schilder van vreugde en weelde wordt 70 jaar’, De Telegraaf 15 december 1951.
R.E. Penning, ‘Jan Sluijters, schilder van de levensvreugde. Overzichtstentoonstelling in Leidse Lakenhal’, Haagsch Dagblad 2 juni 1951.
R.E. Penning, ‘Jan Sluijters zeventig jaar’, Haagsch Dagblad 15 december 1951.
J.M. Prange, ‘Tien portretten uit tien jaar Sluijters. Hoogtepunt der expositie in Stedelijk Museum’, Het Parool z.j. [1951].
H. Redeker, ‘Jan Sluijters, man van het métier’, Vrij Nederland 15 december 1951.
A. van Roon, ‘Jan Sluijters zeventig jaar’, De Spiegel 15 december 1951, pp. 10-12.
G. Smit, ‘Jan Sluijters binnenkort zeventig jaar. Eretentoonstelling in Leidse Lakenhal’, De Volkskrant 23 juni 1951.
N.J. Swierstra, ‘Het werk van Jan Sluijters in zuidelijke zon gerijpt’, Leidse Courant 1 juni 1951.
Ch. Wentinck, ‘Als een Hollander meer zichzelf’,  Elsevier’s Weekblad 22 december 1951.

1952
Expositie Jan Sluijters, tent.cat. Amersfoort (A.G. Huis) 1952.
‘Retrospectieve van de temperamentrijke collorist Jan Sluijters’, Nieuwe Rotterdamsche Courant 5 januari 1952.
‘Jan Sluijters zeventig jaar’, De Waarheid 9 januari 1952.
‘Grote belangstelling voor werk van Jan Sluijters’, Nieuw Utrechtsch Dagblad 2 februari 1952.
‘Jan Sluijters. Burgemeester opende expositie’, Amersfoortse Courant 1 mei 1952.
‘Jan Sluijters. Een Nederlands schilder van formaat’, De Wereld oktober 1952, pp. 1093-1106.
C. Doelman, ‘Jan Sluijters. Een schilder met brio’, De Groene Amsterdammer 5 januari 1952.
J. Engelman, ‘Jan Sluijters en Max Beckmann’, De Tijd 12 januari 1952.
D. van Gent, ‘Hartverkwikkend kunstgenot en oergezonde levenslust’, Provinciaal Noordbrabantse Courant 16 februari 1952.
P. Haimon, ‘Jan Sluijters exposeert in Heerlens raadhuis’, Limburgs Dagblad 28 maart 1952.
L. M., ‘Kunst in Limburg. Tentoonstelling Jan Sluijters te Heerlen’, Gazet van Limburg 25 maart 1952.
J.M. Prange, ‘Tien portretten uit tien jaar Sluijters’, Het Parool 12 januari 1952.
A. Schippers, ‘Nog één wens onvervuld. Mevr. Sluijters: veertig jaar naast een groot schilder’, Elsevier’s Weekblad 5 januari 1952.
J. Ubink, ‘Jan Sluijters, de vitale grijsaard’, Nieuwsblad van het Noorden 5 januari 1952.

1953
‘Tentoonstelling Jan Sluijters te Middelburg’, Provinciale Zeeuwse Courant 25 juli 1953.

1954
J. Brugge, z.t., Deventer Dagblad 11 maart 1954.

1955
K. Niehaus, ‘Jan Sluijters inzending heet “Schildersvreugd”’, De Telegraaf 26 februari 1955.
K. S., ‘Jan Sluijters over zichzelf. Tentoonstelling in Nijmegen’, De Maasbode 3 december 1955.

1956
Jan Sluijters, tent.cat. Den Haag (Haagsche Kunstkring) 1956.
‘Opsomer en Sluijters’, Het Binnenhof 3 november 1956.
‘Het verhaal van een revolutie’, Provinciale Zeeuwse Courant 15 december 1956.
‘Jan Sluijters vijfenzeventig jaar’, Algemeen Handelsblad 15 december 1956.
‘Leven was één groot feest voor de thans 75-jarige Jan Sluijters’, Het Vrije Volk 18 december 1956.
M. van Beek, ‘De portretkunst van Opsomer en het niveau van Sluijters’, De Tijd 15 november 1956.
H. Engelman, ‘Jan Sluijters 75 jaar. Vorstelijk rebel onder onze schilders’, De Telegraaf 15 december 1956.
J. Engelman, ‘Jan Sluijters 75 jaar. Een meester der schilderkunst’, De Tijd 15 december 1956.
A. den Hertog, ‘Expositie’, Haagse Post 3 november 1956.
B. Hulsing, ‘Jan Sluijters. Platen tegen oorlogsgruwelen’, De Waarheid 18 december 1956.
R.E. Penning, ‘Duet van virtuozen. Jan Sluijters en Is Opsomer in de Haagsche Kunstkring’, Haagsche Courant 31 oktober 1956.
J.M. Prange, ‘Jan Sluijters wordt vijfenzeventig jaar. Rasschilder drukte stempel op Amsterdams kunstleven’, Het Parool 14 december 1956.

1957
Jan Sluijters en tijdgenoten, tent.cat. Haarlem (Vishal) 1957.
Ere-tentoonstelling van werken van Jan Sluyters, tent.cat. Groningen (Pictura) 1957.
Tentoonstelling van werken van wijlen Jan Sluyters, tent.cat. Assen (’t Zaaltje) 1957.
‘Begrafenis Jan Sluijters’, Nieuwe Rotterdamsche Courant z.j. [1957].
‘Jan Sluijters ten grave gedragen’, Het Vaderland z.j. [1957].
‘Jan Sluijters overleden. Groot Brabander, geniaal portrettist’, De Stem z.j. [1957].
‘Jan Sluijters overleden’, Het Parool 8 mei 1957.
‘Jan Sluijters overleden op 75-jarige leeftijd’, Het Vaderland 8 mei 1957.
‘Jan Sluijters overleden. Virtuoze schilder van de zichtbare wereld’, De Maasbode 8 mei 1957.
‘Bij het heengaan van Jan Sluijters’, Nieuwe Rotterdamsche Courant 9 mei 1957.
‘Laatste eer aan Jan Sluijters’, De Waarheid 11 mei 1957.
‘Jan Sluijters overleden’, Het Vrije Volk 11 mei 1957.
‘Jan Sluijters ging heen’, Vrij Nederland 11 mei 1957.
‘Jan Sluijters ten grave gedragen’, De Tijd 13 mei 1957.
‘Honderden brachten laatste groet aan Jan Sluijters’, De Telegraaf 13 mei 1957.
B., ‘Jan Sluijters: groot en veelzijdig kunstenaar’, Noordhollands Dagblad 10 mei 1957.
F. van den Berg, ‘Jan Sluijters laat een rijk oeuvre na’, Het Vrije Volk 8 mei 1957.
B. Buys, ‘Jan Sluijters, de knapste der in Nederland werkende schilders’, Haarlems Dagblad 8 mei 1957.
B. Buys, ‘Israëls en Sluijters’, Haarlems Dagblad 2 november 1957.
H. van Calker, ‘Jan Sluijters. Groot en veelzijdig kunstenaar’, De Gooi- en Eemlander 9 mei 1957.
Van D., ‘In memoriam Jan Sluijters. Schilderen als vreugde’, Trouw 11 mei 1957.
J. Dijkstra, ‘Bij het overlijden van Jan Sluijters. Een geweldenaar’, Nieuwsblad van het Noorden 9 mei 1957.
H. Engelman, ‘Jan Sluijters: levenslang geïnspireerd schilder’, De Telegraaf z.j. [8.5.1957].
Van de H., ‘Bij het overlijden van Jan Sluijters’, Eindhovens Dagblad 11 mei 1957.
F. Hannema, ‘Schilderkunst verliest een groot voorman. Jan Sluijters, beheerst en virtuoos’, De Volkskrant 9 mei 1957.
O.B. de Kat, ‘In memoriam Jan Sluijters. De schilder van het “Joie de Peindre”’, De Tijd 8 mei 1957.
C.J. Kelk, ‘Jan Sluijters en het geheimzinnige vraagstuk “Schoonheid”’, De Groene Amsterdammer 18 mei 1957.
B. Majorick, ‘Jan Sluijters. Schakel tussen Breitner en Appel’, De Nieuwe Eeuw 8 mei 1957.
K. Niehaus, ‘Jan Sluijters hedenochtend overleden’, Algemeen Handelsblad z.j. [mei 1957].
G. Oudshoorn, [z.t.], Haagsch Dagblad 9 mei 1957.
R.E. Penning, z.t., Haagsche Courant 10 mei 1957.
J.M. Prange, ‘Bij de dood van Jan Sluijters, de meest Amsterdamse van onze schilders’, Het Parool 8 mei 1957.
K. Sarneel, ‘In memoriam Jan Sluijters’, De Linie 18 mei 1957.
J. Sluijters jr., ‘Jan Sluijters en zijn gezin’, De Radiobode 24 december 1957, pp. 16-17.
G. Struiksma, ‘Te Amsterdam overleed deze week Jan Sluijters, voor alles schilder van de mens’, Friese koerier 11 mei 1957.
Van Wigcheren, ‘Jan Sluijters, vernieuwer en leider in de schilderkunst’, De Zaanlander 9 mei 1957.
J. van de Woude, ‘Jan Sluijters: talentvol en veelzijdig schilder’, De Gelderland 9 mei 1957.

1958
Jan Sluijters, tent.cat. Hoensbroek (Kasteel Hoensbroek) 1958.
Dagblad van het Oosten 11 mei 1958.
‘Schildersvreugde in vreugde doeken’, Dagblad van Noord-Limburg 21 juni 1958.
‘Tentoonstelling Jan Sluijters, Tilburg’, Tilburgse Courant 24 september 1958.
B. Buys, ‘Jan Sluijters’, Haarlems Dagblad 3 april 1958.
H. van Calker, ‘In memoriam Jan Sluijters’, De Gooi- en Eemlander 2 mei 1958.
H. Engelman, ‘Tekeningen en aquarellen van Jan Sluijters’, De Telegraaf 15 maart 1958.
P. Haimon, ‘Bloemlezing uit het levenswerk van kunstschilder Jan Sluijters’, Limburgs Dagblad 12 juni 1958.
F. Hannema, z.t., De Volkskrant 24 mei 1958.
Ten Holder, ‘Jan Sluijters’, Brabants Nieuwsblad 23 augustus 1958.
L. M., ‘In kasteel Hoensbroek. Tentoonstelling Jan Sluijters’, Noord Limburger 12 juni 1958.
J.M. Prange, ‘De levensvreugde van Jan Sluijters’, Het Parool  17 maart 1958.
H. Redeker, ‘Jan Sluijters’ nagelaten werk’, Algemeen Handelsblad 26 maart 1958.
F. Vercammen, ‘Jan Sluijters’, Nieuwsblad van het Zuiden  20 september 1958.

1959
Werken van Jan Sluijters, tent.cat. Den Haag (Gemeentelijke Kredietbank) 1959.
A.B. Loosjes-Terpstra, Moderne kunst in Nederland 1900-1914, [diss.] Utrecht 1959 (herdruk 1987).
A.B. Loosjes-Terpstra, ‘Een vroeg werk van Jan Sluijters’, Bulletin Museum Boymans-Van Beuningen 10 (1959) nr. 2, pp. 69-71.
R.E. Penning, z.t., Haagsche Courant  23 december 1959.

1960
Tentoonstelling van werken van Jan Sluijters: schilderijen en tekeningen, tent.cat. Gouda (Stedelijk Museum Het Catharina Gasthuis) 1960.
‘Du 28 avril au 29 mai, à l’Institut Néerlandais’, Nouvelles de Hollande 16 april 1960.
‘Jan Sluijters exposeert in Parijs’, Het Binnenland 30 april 1960.
‘Werken van Jan Sluijters in Parijs’, Het Parool 12 mei 1960.
C. d. Gt, ‘Minnaar van Natuur. Jan Sluijters in Parijs’, De Volkskrant 7 mei 1960.
H.L.C. Jaffé, Exposition Jan Sluyters (1881-1957): catalogue, tent.cat. Parijs (Institut Néerlandais) 1960.
L.J. Jordaan, ‘Jan Sluijters, politieke prent’, Openbaar Kunstbezit 4 (1960) nr. 34.
D. Welling, z.j., Goudsche Courant 12 juli 1960.

1961
B. Reith, ‘Oorlogsherinneringen’, De Katholieke Illustratie 8 april 1961, pp. 32-34.
P. van Thiel, ‘Schilder- en beeldhouwkunst van Centraal Museum’, Utrechts Nieuwsblad z.j. [december 1961].

1962
Weerspiegelingen: reizende tentoonstelling van de Culturele Raad voor Gelderland, tent.cat. Arnhem 1962.

1963
‘Schilderijen voor Centraal Museum’, Het Centrum 15 februari 1963.|
‘Uit het schetsboek van Jan Sluijters’, Het Binnenhof 16 maart 1963.
‘Bekoorlijke expositie’, De Gelderlander 16 mei 1963.
‘Jan Sluijters, de zoeker naar zinnelijke schoonheid’, Tubantia 18 juni 1963.
P[ieter] B., ‘Bladeren in het schetsboek van Jan Sluijters’, De Gooi- en Eemlander 12 maart 1963.
J.P.W. Philipsen, ‘Utrechts kunstbezit’, Utrechts Nieuwsblad 6 juli 1963.
J. Troelstra, Uit het schetsboek van Jan Sluijters, tent.cat. Hilversum (Goois Museum) 1963.
J. v.d. W., ‘Expositie in Goois Museum doet Jan Sluijters alle eer aan’, De Gelderlander 20 maart 1963.

1964
Jan Sluijters: schilderijen, een keuze uit het bezit der familie Sluijters, tent.cat. Bergen op Zoom (Etcetera) 1964.
Uit het schetsboek van J. Sluijters, tent.cat. Leeuwarden (Princessehof) 1964.
‘Unieke tentoonstelling van werken van Jan Sluijters’, Brabants Nieuwsblad 7 februari 1964.
‘Jan Sluijters, schilder van levensvreugde’, Brabants Nieuwsblad 13 februari 1964.
‘Uit het schetsboek van Jan Sluijters’, Fries Dagblad 20 februari 1964.
‘Werk van Jan Sluijters in de Kunstzaal’, Tubantia 3 oktober 1964.
B. Buys, ‘Werk van Jan Sluijters in het Prentenkabinet’, Haarlems Dagblad 28 april 1964.
H[an] D., ‘Uit het schetsboek van Jan Sluijters’, Nieuw Kamper Dagblad 21 september 1964.
F. Gysen, ‘Expositie Jan Sluijters rijke variant op oeuvre’, Brabants Nieuwsblad 18 februari 1964.
R. J., ‘Expositie Jan Sluijters in Hengelose Kunstzaal’, Deventer Dagblad 8 oktober 1964.
E. K., ‘Prachtcollectie virtuoze Jan Sluijters-tekeningen’, Leeuwarder Courant 14 februari 1964.
G. Struiksma, ‘Expositie uit schetsboek van Jan Sluijters’, Friese Koerier 18 februari 1964.
A. W., ‘Rake impressies van schilder Sluijters’, Twentse Courant 20 oktober 1964.

1966
Jan Sluijters, tent.cat. Laren (Singer Museum) 1966.
M. B., ‘Jan Sluijters: “joie de vivre”’, De Gelderlander 23 februari 1966.
J. Engelman, ‘Veelzijdig levenswerk van Jan Sluijters’, De Tijd 28 december 1966.
J.N. van Wessem, Jan Sluijters, Amsterdam 1966.
E. Wingen, ‘Jan Sluijters liep op z’n tenen. Mislukte kans op herwaardering in Singer Museum’, De Telegraaf  31 december 1966.

1967
‘Ruig jager op intiem geluk’, Elsevier’s Weekblad 28 januari 1967.
‘Twee maal joie de peindre of: het onbegrepen Singer’, De Gooi- en Eemlander 7 februari 1967.
‘Werken Jan Sluijters in Arnhems museum’, Arnhemse Courant 6 oktober 1967.
‘Nog een Bossche schilder op een tentoonstelling’, Rotterdams Nieuwsblad 6 oktober 1967.
‘Sluijters in Arnhem’, Trouw 17 oktober 1967.
R. van Aerde, ‘Verliefd op het leven’, De Katholieke illustratie 29 april 1967.
C. Blok, ‘Jan Sluijters’, De Groene Amsterdammer 21 januari 1967.
C. Blotkamp, ‘Een avant-gardist van vroeger. Jan Sluijters in Laren’, Vrij Nederland 28 januari 1967.
J. Engelman, ‘Veelzijdig levenswerk van Jan Sluijters. Meester van het nabije verleden’, [bron onbekend] z.j. [1967].
G. Kruis, ‘Jan Sluijters. Zijn zoeken naar schoonheid werd vaak beloond’, Trouw 7 januari 1967.
J.H. Oosterloo, ‘De “joie de peindre” van Jan Sluijters’, Delftse Courant 17 januari 1967.
G. van R., ‘Jan Sluijters herdacht in het Larense Singer Museum’, Amersfoortse Courant 21 januari 1967.
H. Redeker, ‘Jan Sluijters’, Algemeen Handelsblad 7 januari 1967.

1968
‘De onbekende Sluijters: in boek en op expositie’, Dagblad van het Oosten 3 februari 1968.
K. Löb, De onbekende Jan Sluijters. Boekgrafiek, oorlogsprenten, postzegels, Utrecht/Antwerpen 1968.

1969
Leo Gestel en Jan Sluijters, 1905-1920, tent.cat. Amsterdam (De Boer) 1969.
‘Jan Sluijters opnieuw ontdekt’, De Volkskrant 9 januari 1969.
‘Plaatjes uit de onderwereld van Jan Sluijters’, De Nieuwe Linie 25 januari 1969.
‘Het politiek engagement is zeldzaam bij de beeldende kunstenaar’, De Nieuwe Limburger 27 februari 1969.
A.M. M., ‘Jan Sluijters’ onbekende facetten’, Nieuwe Rotterdamsche Courant 10 januari 1969.
R. Boonstra, ‘Jan Sluijters maakte ook boeiende oorlogsprenten’, Nieuwsblad van het Noorden 31 mei 1969.
J. de Carpentier, ‘”De onbekende Jan Sluijters” was eens overbekend’, De Typhoon 25 januari 1969.
H. Egberts, ‘De onbekende Jan Sluijters’, De Stem 18 januari 1969.
T. Frenken, ‘”Onbekende Jan Sluijters” inderdaad ook niet van veel betekenis’, Eindhovens Dagblad 24 januari 1969.
P. Haimon, ‘De onbekende Jan Sluijters’, Limburgs Dagblad 15 februari 1969.
J. van Hees, ‘De onbekende Jan Sluijters’, Dagblad van Noord-Limburg 15 februari 1969.
F. Kelk, ‘Onbekende Sluijters’, Het Parool 16 januari 1969.
F. Kelk, ‘Twee koloristen’, Het Parool 27 november 1969.
H. Leerink, ‘Jan Sluijters. Aanbeden en verguisd’, Elsevier’s Weekblad 1 januari 1969.
A.B. Loosjes-Terpstra, ‘De onbekende Jan Sluijters’, De Nieuwe Limburger 11 februari 1969.
G. van R., ‘Boeiende expositie van Sluijters in Amsterdam’, Amersfoortse Courant 25 januari 1969.
H. Redeker, ‘Sluijters. Boek-Expo I. Boek-Expo II’, Algemeen Handelsblad 14 januari 1969.
H. Redeker, ‘Gestel en Sluijters’, Algemeen Handelsblad 22 november 1969.
B. Sinkeler, ‘Boekje open over de onbekende Jan Sluijters’, De Telegraaf 11 januari 1969.
L. Tegenbosch, ‘De grote Sluijters’, De Volkskrant 5 februari 1969.
L. Tegenbosch, ‘Sluijters en Gestel’, De Volkskrant 17 december 1969.
Vg., ‘De onbekende Jan Sluijters’, Het Binnenhof 18 januari 1969.

1970
L. van Ginneken en J.M. Joosten, ‘Kunstenaarsbrieven Kees Spoor (s)’, Museumjournaal 15 (1970), pp. 261-267.

1972
Jan Sluyters, tent.cat. ’s-Hertogenbosch (Noordbrabants Museum) 1972.
‘Expositie Jan Sluijters’, Brabants Dagblad 10 november 1972.
L.J. Capit, ‘Het roemruchte naakt van Jan Sluijters’, Panorama 23 december 1972.
T. Frenken, ‘Op zoek naar Jan Sluijters’, Brabants Dagblad 18 november 1972.
J. Juffermans, ‘Sluijters, onstuimige werker’, Algemeen Dagblad 2 december 1972.
W. Vastrick, ‘Ook Jan Sluijters had schildersproblemen’, De Telegraaf 24 november 1972.

1973
J. Juffermans, ‘De schone erfenis van Sluijters’, Algemeen Dagblad 22 december 1973.
F. Kelk, ‘Duivelse dynamiek van Jan Sluijters. Beeldende kunst in Amsterdam’, [bron onbekend] z.j. [1973].
F. Kelk, ‘Terugblik op geweldenaar Jan Sluijters’, Het Parool 11 mei 1973.

1974
F. Op de Coul, ‘Werken van Jan Sluijters in galerie te Woudrichem’, Brabants Dagblad 12 januari 1974.
C.A. Verhoeven, ‘Horen, zien en schrijven’, Elegance 10 oktober 1974.

1976
Ere-tentoonstelling van schilderijen van Jan Sluijters (1881-1957), lid van Pulchri Studio vanaf 1917, tent.cat. Den Haag (Pulchri Studio) 1976.
Jan Sluijters tentoonstelling 1976, tent.cat. Den Haag (Ivo Bouwman) 1976.
‘Sluijters vol levenslust’, Algemeen Dagblad z.j. [1976].
C. Basoski, ‘Jan Sluijters, de zoeker naar een zinnelijke schoonheid’, Tubantia 1 december 1976.
P. Berger, ‘Jan Sluijters geëerd. Expositie van Pulchri-leden’, Het Vaderland 14 oktober 1976.
P. Berger, ‘Jan Sluijters, uitdagend kunstenaar’, Het Vaderland 11 december 1976.
J. Juffermans, ‘Sluijters vol levenslust’, Algemeen Dagblad 4 december 1976.
Ph. Peters, ‘Representatief overzicht van het werk van Sluijters’, NRC Handelsblad 20 december 1976.
C. Straus, ‘Geslaagde hommage aan Sluijters’, Haarlems Dagblad 29 november 1976.
D. Welling, ‘Jan Sluijters terug aan het Lange Voorhout’, Haagsche Courant 9 december 1976.

1977
Jan Sluyters, tent.cat. Heerlen (Raadhuis) 1977.
‘Jan Sluijters exposeert in Heerlen’, Limburgs Dagblad 13 september 1977.
P. Haimon, ‘Schildersvreugde. Jan Sluijters exposeert in Heerlen’, Limburgs Dagblad 13 september 1977.
P. Haimon, ‘Schildersvreugde met Jan Sluijters’, Limburgs Dagblad 21 oktober 1977.
S. K., ‘Jan Sluijters. Zijn schildersvreugde is onze ogenlust’, De Limburger 1 oktober 1977.
G. Kruis, ‘Jan Sluijters: zoeken naar schoonheid’, Trouw z.j. [1977].

1978
J. Juffermans, ‘De Nederlandse avant-gardisten van weleer’, Algemeen Dagblad z.j. [1978].

1979
Jan Sluijters, Willie Sluiter, Piet van der Hem, tent.cat. Middelburg (Antiquariaat Merlijn) 1979.
B. van Garrel, ‘Jan Sluijters’, NRC Handelsblad 5 januari 1979.
G. Kruis, ‘Kunstenaar zocht naar het schoonheidsbegrip’, Trouw 6 januari 1979.
E. Wingen, ‘Jan Sluijters steelt de show bij Scherpel’, De Telegraaf  2 november 1979.

1980
‘Topwerk van Jan Sluijters’, Hervormd Nederland 14 juni 1980.
J. Juffermans, ‘Sluijters’ top-werken op Haagse expositie’, Algemeen Dagblad 7 mei 1980.

1981
Jan Sluyters: boekillustraties, politieke prenten, affiches, tent.cat. Zeist (Slot Zeist) 1981.
W. Barten, ‘Retrospectieve tentoonstelling laat de jeugdige rebel Jan Sluijters onderbelicht’, Het Financieele Dagblad 17 juli 1981.
I. Boelema e.a., Jan Sluijters 1881-1957, tent.cat. ’s-Hertogenbosch (Noordbrabants Museum)/Haarlem (Frans Halsmuseum) 1981.
F. Bromberg, ‘Jan Sluijters volledig samengevat in Haarlem’, Het Binnenhof 17 augustus 1981.
J.J. Heij, ‘Schilderijen van Sluijters tonen de ‘geest des tijds’, NRC Handelsblad 13 juni 1981.
J.J. Heij, ‘Gestel ondanks vele experimenten geen vernieuwend schilder’, NRC Handelsblad 13 juni 1981.
P. Heynen, ‘Expositie geeft glad beeld van werk van Jan Sluijters’, De Volkskrant 23 juni 1981.
H.J. Hijmersma, ‘Het eeuwfeest van Jan Sluijters. Herontdekking van een schildersbeest’, Elseviers Magazine 19 juni 1981.
C. van Houts, ‘Jan Sluijters: de zoon en de vader’, Het Parool 11 september 1981.
J. Juffermans, ‘Jan Sluijters en “het valsche vernuft der nieuwste Fransche richting”’, Tableau 3 (april/mei 1981) nr. 5, pp. 657-659.
J. Juffermans, ‘Eerbewijs aan rasschilder. Den Bosch zet Jan Sluijters weer eens in het zonnetje’, Algemeen Dagblad 10 juni 1981.
J. Juffermans en N. Bakker, Jan Sluijters schilder, Mijdrecht 1981.
B. Kroon, ‘Jan Sluijters, het schildersdier’, De Tijd 26 juni 1981.
W. van der Laan, ‘Jan Sluijters, weerbarstig jager op intiem geluk’, Kunst & antiek Revue juni 1981, p. 35.
C. Straus, ‘Jan Sluijters’, Trouw 12 juni 1981.
W. Vastrick, ‘Retrospectieve expositie in ’s-Hertogenbosch’, Brabants Dagblad 20 juni 1981.
J. de Vries, ‘De bekende Jan Sluijters’, De Groene Amsterdammer 18 november 1981.
D. Welling, ‘Jan Sluijters was geen tijger’, Rotterdamsch Nieuwsblad 12 juni 1981.
E. Wingen, ‘Jan Sluijters meer dan alleen Brabants schilder’, Brabants Nieuwsblad 21 mei 1981.
J. Zumbrink, ‘Veelzijdigheid Jan Sluijters overvloedig belicht’, Haarlems Dagblad 11 juli 1981.
J. Zumbrink, ‘Monografie Sluijters biedt geen nieuwe gezichtspunten’, Haarlems Dagblad 29 augustus 1981.

1982
E. Bos, ‘Jan Sluijters in Assen. Een uniek arrangeur maar geen genie’, Nieuwsblad van het Noorden 27 december 1982.

1984
J. de Vries, ‘De schilder als mythe; Jan Sluijters en de kritiek na 1920’, in: M. Adang e.a. (red.), Met eigen ogen; opstellen aangeboden door leerlingen en medewerkers aan Hans L.C. Jaffé, Amsterdam 1984, pp. 192-196.

1985
H. Henkels, La vibration des couleurs: Mondriaan, Sluijters, Gestel , tent.cat. Den Haag (Gemeentemuseum) 1985.
J.M. Pameijer, ‘Bliksemstart van ’t Mondriaanhuis’, Tubantia  19 december 1985.

1988
‘Schokkende Sluijters voor het Van Gogh’, Het Parool 11 februari 1988.
‘Aanwinst’, NRC Handelsblad 29 april 1988.
R. Bouber, ‘Door “Omhelzende vrouwen” raakte rebel zijn beurs kwijt’, Alkmaarse Courant 12 februari 1988.
C.H. Slechte, ‘Jan Sluijters (1881-1957) als politiek tekenaar’, Boekenwereld 4 (juli 1988) nr. 5, pp. 123-124.
M. Winters, ‘”Kleurenwreedheid” van Jan Sluijters’, Brabants Dagblad 20 mei 1988.

1989
‘Ruim een miljoen voor Sluijters’, Het Parool 24 mei 1989.
‘Ruim een miljoen voor schilderij van Jan Sluijters’, Trouw 25 mei 1989.
‘Rekord op kunstbeurs voor doek van Sluijters’, NRC Handelsblad 16 oktober 1989.
J.B. Klaster, ‘Hoog bedrag verwacht voor Sluijters’, Het Parool 10 oktober 1989.

1991
P. Augustijn, ‘De vele kanten van Jan Sluijters’, De Gecombineerde 21 augustus 1991.
W. Barten, ‘Gevoel voor het revolutionaire’, Het Financieele Dagblad 29 juni 1991 en 1 juli 1991.
A.B. Bos-Geertsema, ‘Sluijters, fijnzinnig of ruw hartstochtelijk’, Nederlands Dagblad 20 juli 1991.
H. de Clercq, Jan Sluijters en tijdgenoten, ’s-Gravenhage 1991.
P. Depondt, ‘Een vaardige tekenhand, verdwaald in principeloosheid’, De Volkskrant 14 juni 1991.
J. Frusch, ‘Jan Sluijters tekenaar van huis uit’, Limburgs Dagblad 29.6.1991.
C. van der Geer, ‘Verdwenen elan maakt het verleden nog mooier’, Haagsche Courant 2 juli 1991.
C. van der Geer, ‘”Dagboek” Jan Slujijters vooral ode aan Greet’, Rotterdams Dagblad 17 juli 1991.
Ch. Genders, ‘Ein niederländischer Neuerer’, Neue Zürcher Zeitung 13 augustus 1991.
D. Grootenboer, ‘De liefde van Jan Sluijters’, Algemeen Dagblad 13 juni 1991.
A. Hopmans, Jan Sluijters 1881-1957. Aquarellen en tekeningen, tent. cat. ’s-Hertogenbosch (Noordbrabants Museum) 1991.
M. Jager, ‘Jan Sluijters hield vooral van het leven’, De Telegraaf 21 juni 1991.
J.B. Klaster, ‘Een lichtvoetig en trefzeker tekenaar’, Het Parool 14 juni 1991.
A. Oosthoek, ‘Montmartrois en Staphorster’, Provinciale Zeeuwse Courant 7 juni 1991.
H. Rooseboom, ‘De familie van Jan Sluijters’, De Stem 28 juni 1991.
R. Schoonen, ‘Vechten voor een eigen stijl’, Tubantia 8 augustus 1991.
R. Schoonen, ‘Ziel van de maker blootgelegd’, Brabants Nieuwsblad 14 juni 1991.
R. Schoonen, ‘Jan Sluijters bleef zoeken naar kunst’, Utrechts Nieuwsblad 14 juni 1991.
C. Straus, ‘In de keuken van een onbeschroomd schilder’, Trouw 27 juni 1991.
I. Verhiel, ‘Met oranje of zwarte kousen’, Dagblad Noord-Limburg 27 juni 1991.
P.Y. de Vries, ‘Hartstochtelijke blikken’, HP/De Tijd 7 juni 1991.
K. van Wees, z.t., Amersfoortse Courant/Veluws Dagblad 19 juli 1991.
E. Wingen, ‘De hemelse en aardse liefde van Sluijters’, Kunstbeeld juni 1991.
M. Winters, ‘Zuivere gevallen van acute decadence’, Brabants Dagblad 8 juni 1991.

1992
E. Wingen, ‘Sluijters belooft forse hamerklap’, De Telegraaf 4 december 1992.

1993
‘Singer krijgt schilderij Jan Sluijters’, De Volkskrant 28 januari 1993.
K. Fens, ‘De criticus is er niet voor zijn plezier’, De Volkskrant z.j. [1993].
M. Haveman, e.a., ‘Jan Sluijters, een vooze perversiteit’, Kunstschrift 37 (1993) nr. 1, pp. 9-47.
H. Henkels, 'Cézanne en Van Gogh in het Rijksmuseum voor Moderne Kunst in Amsterdam: de collectie van Cornelis Hoogendijk', Bulletin van het Rijksmuseum 41 (1993), pp. 155-295.
K. Verboeket, ‘Largo II’, Uitgave van de Vereniging Rembrandt 3 (1993) nr. 1, pp. 30-31.

1994
I. Broersma, ‘Een mini-museum van Sluijters. Collectioneur Wim van Meegen leent schilderijen uit aan musea’, De Gelderlander 18 februari 1994.
V. Illés, ‘Jan Sluijters als “man met de biceps”’, Elsevier juni 1994.
A. van Smoorenburg, ‘De nachten van Jan Sluijters’, Tableau 16 (april 1994) nr. 5, pp. 36-41.
L. Verschuur, ‘Schilderijen van Edese Sluijters-collectionneur naar Parijs en Deurne. ‘Dat maanlicht, die vrije toets…’, Apeldoornse Courant 16 februari 1994.

1997
‘Theo Thijssen en Jan Sluijters. De illustraties bij Jongensdagen’, Theo Thijssen bulletin 5 (1997) januari.
‘Jan Sluijters bij Galerie Mia Joosten’, Kunstwerk winter 1997.
H.J. Hijmersma, ‘Jan Sluijters als trekker’, Het Financiële Dagblad 13 december 1997.
H. Hubben, ‘’Jongensdagen’ boeit nog steeds’, De Volkskrant 19 februari 1997.
J. Lamoree, ‘Sotheby’s veilt verdacht schilderij van Sluijters’, Parool 21 mei 1997.
J. Lamoree, ‘Staat kan Naaktfiguur van Sluijters claimen’, Parool 21 mei 1997.
J. Lamoree, ‘Staat ziet af van claim op Sluijters’, Parool 23 mei 1997.
E. Leijser, ‘Kunsthandel Simonis & Buunk koopt Sluijters voor ruim zes ton. Kruising tussen Monique van de Ven en Lady Di’, De Gelderlander 3 december 1997.
L. Oomens, ‘Het verloren kinderparadijs’, Algemeen Dagblad 13 februari 1997.

1998
J. de Raad, 'Oeuvrecatalogus van Jan Sluijters', RKD Bulletin 1998, nr. 1, pp. 1-4.

1999
Jan Sluijters 3 keer, Hilversum (Singer Museum) 1999 (Videoband).
‘100 schilderijen van Jan Sluijters in het Singer Museum Laren. Een vrouw is van nature al versiering’, Elegance februari 1999.
‘Politieke prenten van Sluijters en Van der Hem in Drachten: Onschuldig kind ‘Oorlogken’, Fries Dagblad 17 februari 1999.
‘De ontroering van Jan Sluijters’, Residence februari 1999.
M. Bax, ‘Zonder dubbele bodem. Schilderijen van Jan Sluijters in Laren’, Financiële Dagblad 6 februari 1999.
S. de Bodt, ‘Sluijters liet zijn doeken stralen’, NRC 4 februari 1999.
R. Bouber, ‘Jan Sluijters: Rebelse schilder 1881-1957’, Alkmaarsche Courant 7 oktober 1999.
J.P. Bresser, ‘Vrije vitaliteit: De vreugde van het schilderen: Jan Sluijters terug met overzicht van honderd schilderijen in Larense Singer Museum’, Elsevier 20 februari 1999.
D. Colen en J. de Raad (samenstelling), Jan Sluijters schilder met verve, Laren (Singer Museum)/Zwolle 1999.
W. Ellenbroek, ‘Honderd schilderijen van Jan Sluijters in Laren. Een ontketend schildersbeest’, Volkskrant 12 februari 1999.|
T. Figee, ‘Grote overzichtstentoonstelling in Singer. Laatste raadsels Jan Sluijters opgelost’, Utrechts Nieuwsblad 27 januari 1999.
G. J. Ham, ‘Jan Sluijters in Laren: Tomeloze schildersdrift’, Meppeler Courant 5 maart 1999.
H. Haverkate, ‘De negerin met de rode hoed’, Twentsche courant Tubantia 11 februari 1999.
G. van den Hoven, ‘De ‘pijndoende kleurenwreedheid’ van Jan Sluijters’, Gelderlander 11 februari 1999.
G. van den Hoven, ‘Overzicht van Jan Sluijters in Singer Museum Laren: ‘Vandaag schilder ik donker, morgen licht’, Friesch Dagblad  27 februari 1999.
M. Jager, ‘Honderd schilderijen van een hartstochtelijk schildersbeest. Het felle realisme van Jan Sluijters’, De Telegraaf 5 februari 1999.
B. Oerlemans, ‘Jaren twintig herleven in Galerie Icon’, Provinciale Zeeuwse Courant Vlissingen 3 augustus 1999.
M. van Seumeren, ‘Museum schetst ontwikkeling Jan Sluijters aan hand van honderd olieverven. Van eigenzinnig rebel tot braaf burger’, Deventer Dagblad 12 februari 1999.
M. van Seumeren, ‘Geen wapperbaard en fladderhaar’, Noordhollands Dagblad 13 februari 1999.
M. van Seumeren, ‘Expositie in Singer Museum Laren: Jan Sluijters in honderd schilderijen’, Zwolse Courant 18 februari 1999.
F. Stiemer, ‘Singer verrast met de mooiste van Sluijters’, Algemeen Dagblad 4 februari 1999.
C. Straus, ‘Kameleon koos voor veilige schutkleur’, Trouw 3 februari 1999.
L. Toorians, ‘Schilder van ‘de aandoening der voorwerpen’: Groot overzicht van Jan Sluijters in Laren’, Brabant Cultureel maart 1999.
W. de Wagt, ‘Boek bij tentoonstelling in Singer Museum Laren: Sluijters kon ’t schilderen niet laten’, Leidsch Dagblad 15 februari 1999.
M. van der Weg, ‘Jan Sluijters kon het schilderen niet laten. “Deze stad geeft mij álles, wat ik noodig heb voor mijn werk”’, Ons Amsterdam februari 1999.
M. van der Weg, ‘Stadsgezichten, De grote Amsterdammers van deze eeuw: Jan Sluijters’, Het Parool 26 juni 1999.

2001
‘Beeld Sluijters Tussen Kunst en Kitsch’, Zwolse Courant 23 mei 2001.
J. van Adrichem, De ontvangst van de moderne kunst in Nederland 1920-2000: Picasso als pars pro toto, Amsterdam 2001, p. 16 en passim.
R. Groenier, ‘Spotprenten te kijk in school Laar en Berg’, De Gooi- en Eemlander 9 februari 2001.
J. de Raad, ‘Sluijters, Johannes Carolus Bernardus’, in: Biografisch woordenboek van Nederland , dl. V, Den Haag 2001, pp. 475-478.

2002
‘Jan Sluijters. Vrouwen!’, Drents Museum Journaal 3 (2002).
C. Seite, ‘Kunst centraal in onze opvoeding’, Het Financiële Dagblad 26 november 2002.
M. van der Wal, ‘Prix de Rome’, Drents Museum Journaal 18 (november 2002) 3, pp. 8-11.
M. van der Wal, Jan Sluijters: Vrouwen, Assen (Drents Museum)/Zwolle 2002.

2003
‘Opa had wel wat met blote billen, ja’, Utrechts nieuwsblad 3 januari 2003.
‘Drents Museum krijgt bruikleen Sluijters’, Leeuwarder Courant (ed. West) 30 januari 2003.
P. Bergstra, ‘Overzichtsexpositie Jan Sluijters (1881-1957) in Drents Museum: ‘Opa had wel wat met billen’’, Rotterdams Dagblad 3 januari 2003.
S. de Bodt en J. Kapelle, Prentenboeken: ideologie en illustratie 1890-1950, Amsterdam 2003, p. 253.
S. de Bodt, ‘Tastbare vrouwenlichamen van schilder Jan Sluijters’, NRC Handelsblad 17 oktober 2003.
C. van der Geer, ‘Vrouwen, vrouwen en nog eens vrouwen’, Haagsche Courant 19 september 2003.
G. van den Hoven, ‘Noordbrabants Museum heeft er weer een Sluijters bij’, Brabants Dagblad (editie Uden/Veghel) 17 december 2003.
H. Jacobs, ‘Expostie Vrouwen! De compassie voor het levende bloeiende vleesch’, De Gelderlander (editie Renkum) 16 januari 2003.
M. Jager, ‘Favorieten Jan Sluijters in Kunsthal: Weelderige naakten’, De Telegraaf 11 september 2003.
E. Leijser, ‘Gek van vrouwen. Sluijters’ dames: wulps, maar nooit ordinair’, De Dordtenaar 5 september 2003.
M. Scheepmaker, ‘Muze, model en minnares’, Spoor najaar 2003.
M. van der Wal, Jan Sluijters: Vrouwen muze, model en minnares , herdruk van Jan Sluijters. Vrouwen , Assen/Zwolle 2002, Rotterdam (Kunsthal)/Zwolle 2003.
D. Welling, ‘Textielarme vrouwen deprikkelpop  voorbij’, Rotterdams Dagblad 12 september 2003.
D. Welling, ‘Jan Sluijters bracht vooral als colorist heerlijke dingen teweeg: ‘Niet voor licht ontvlambaar genoemd’’, Brabants Dagblad (editie Waalwijk/Langstraat) 16 september 2003.

2005
‘Singer Laren trots op twee aanwinsten. Belangrijke aanvulling collectie’, Gooi- en Eemlander (editie Eemland) 6 mei 2005.
M. Erdman, 'Sluijters, Visser en Le Fauconnier', Jong Holland 1 (2005), pp. 4-6.
M. Jonkman en J. de Raad, Mondriaan Breitner Sluijters e.a. De onstuitbare verzamelaar J.F.S. Esser, Laren (Singer Museum)/Zwolle 2005.

2006
W. Klaver, ’‘Hemelse en aardse liefde’, Schilderij Jan Sluijters inzet poëziewedstrijd Singer en De Gooi- en Eemlander’, Gooi- en Eemander (editie Eemland) 7 januari 2006.
M. van Seumeren, ‘Veertig keer jan Sluijters. Speurtocht kunsthandelaar Howard Meijers, Studio 2000, leidt naar Engeland, Gooi- en Eemlander (editie Eemland) 4 februari 2006.

2007
‘Museum Joure krijgt portret Jan Sluyters’, Leeuwarder Courant 9 november 2007.
H. Duijzer, Hoe Jan Sluijters tekende voor Theo Thijssen, [z.pl.] 2007.
J. de Raad, ‘Jan Sluijters (1881-1957), Portret van Mevrouw S.’, in: Portret in beeld, Collegiale bijdragen voor Karen Schaffers-Bodenhausen, RKD Bulletin, extra nummer juli 2007, pp. 99-103.

2008
‘Nieuwe Sluijters ontdekt’, De Telegraaf 13 oktober 2008.
J. de Raad, ‘De Prix de Rome van 1904 en Jan Sluijters’ verzet tegen de jury’, in: M. Tuijn (red.), Prix de Rome MDCCCVIII MM-VIII, Amsterdam 2008, pp. 76-97.
J. de Raad, ‘Over “het schilderen naar negers” en Jan Sluijters’ favoriete model Tonia Stieltjes’, in: Black is beautiful: Rubens tot Dumas, cat. tent. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 2008.
E. Raassen-Kruimel, ‘Studie Bal Tabarin’, Bulletin van de Vereniging Rembrandt 18 (najaar 2008) 3, pp. 28-30.

2009
F. Timmers, ‘Gedupeerde: ‘Schilderijenroof in Almelo moet opdracht zijn geweest’’, Leids Dagblad 5 januari 2009.

2010
L. van Diggelen e.a., Jan Sluijters in de Caldic Collectie, Rotterdam 2010.
M. Jonkman en E. Geudeker, Mythen van het atelier: werkplaats en schilderpraktijk van de negentiende-eeuwse Nederlandse kunstenaar, Zwolle 2010, p. 118 en passim.

2011
M. F. Le Coultre, Affichekunstenaar Jan Sluijters en tijdgenoten , Eindhoven 2011.
J. de Raad, E. Raassen-Kruimel, J. de Vries et al., Jan Sluijters 1881-1957, Laren (Singer Museum)/Bussum 2011.
E. Wingen, Jan Sluijters. Verkoop- en overzichtstentoonstelling, Amsterdam (Kunsthandel Peter Pappot) 2011. (bekijk deze catalogus online)

2012
J. de Raad, ‘Over het klantenboekje van Jan Sluijters’, RKD Bulletin 2012, nr. 2, pp. 147-151.
H. Slechte, ‘bespreking van Le Coultre 2011’, De Boekenwereld 28 (2012), pp. 233-236.

2014
J. de Raad, A. Rens, T. Geerts (red.), Jan Sluijters. Het geschilderde oeuvre, RKDmonograph 2014 (sluijters.rkdmonographs.nl)
A. Rens, 'Het geschilderde oeuvre van Jan Sluijters', Origine (2014) 2, pp. 40-41.
R. Scholte, A. Kruft en H. van Lith, Jan Sluijters Oorlogsprenten 1915-1919, Zwolle (Waanders & De Kunst)/(Museum de Fundatie) 2014.
M. Kruijt, 'Ongefilterd fel. De spotprenten van Jan Sluijters', De Volkskrant 19 september 2014.
S. de Bodt, 'Jan Sluijters [1881-1957]. De kunst van het overdrijven', in: S. de Bodt e.a., De verbeelders. Nederlandse boekillustratie in de twintigste eeuw, Nijmegen (Van Tilt) 2014, pp. 50-53.

Algemene literatuur
R. Bionda e.a., De Schilders van Tachtig. Nederlandse schilderkunst 1880-1895, Zwolle 1991.
C. Blotkamp e.a., Kunstenaren der idee. Symbolistische tendenzen in Nederland, ca. 1880-1930, ’s-Gravenhage 1978.
C. Blotkamp e.a., La beauté exacte: de Van Gogh à Mondrian, Parijs 1994.
C. Blotkamp e.a., Meesters van het licht. Luministische schilderkunst in Nederland en Duitsland, Zwolle 1996.
P. Boyens e.a., Expressionisme in Nederland 1910-1930, Zwolle 1994.
P. Citroen, Palet. Een boek gewijd aan de hedendaagsche Nederlandse schilderkunst, Amsterdam 1931.
R. Dorn e.a., Vincent van Gogh en de moderne kunst 1890-1914, Zwolle 1990.
P. Fierens, L’art hollandais contemporain, Parijs 1933.
H. Gerson, Voor en na Van Gogh, Amsterdam 1961.
A.M. Hammacher, Stromingen en persoonlijkheden. Een halve eeuw schilderkunst in Nederland, Nijmegen 1955.
H. Henkels, La vibration des couleurs. Mondriaan, Sluijters en Gestel, ’s-Gravenhage 1985.
L. Heyting, De wereld in een dorp, Schilders, schrijvers en wereldverbeteraars in Laren en Blaricum 1880-1920, Amsterdam 1994.
M. Hoogendoorn, ‘Nederlanders in Parijs’, Museumjournaal 17 (1972) nr. 6, 247-248.
F.M. Huebner, Die neue Malerei in Holland, Leipzig/Arnhem 1921.
G. Imanse e.a. (red.),Van Gogh tot Cobra, Nederlandse schilderkunst 1880-1950, Amsterdam 1981.
E. de Jongh, ‘Enige aspecten van de Nederlandse kunstcritiek in de 20ste  eeuw’, Museumjournaal 12 (1967) nrs. 3-4, pp. 67-80.
Y. Koopmans, Japi en Bavink en de doorbraak van de moderne kunst in Nederland, Eindhoven 2013.
D. Kraaijpoel, De Nieuwe Salon. Officiële Beeldende Kunst na 1945, Assen 1989.
A.B. Loosjes-Terpstra, Moderne kunst in Nederland 1900-1914, Utrecht 1987 (diss. Utrecht 1959).
F.M. Lurasco, Onze moderne meesters, Amsterdam 1907.
H. Mulder, Kunst in crisis en bezetting. Een onderzoek naar de houding van Nederlandse kunstenaars in de periode 1930-1945, Utrecht/Antwerpen 1978.
K. Niehaus, Levende Nederlandse Kunst, Amsterdam 1940.
A. Plasschaert, Korte geschiedenis der Hollandsche schilderkunst vanaf de Haagsche School tot op den Tegenwoordigen Tijd, Amsterdam 1923.
C. Roodenburg-Schadd, ‘Goed modern werk’. De collectie Regnault in het Stedelijk, Zwolle 1995.
P.A. Scheen, Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950, ’s-Gravenhage 1970.
P. Spijk, De Bergense school en Piet Boendermaker, Zwolle 1997.
A. Venema, ‘De stormachtige beginjaren van de Moderne Kunstkring, 1910-1915’, Tableau 1 (1978-1979) nr. 2, pp. 34-43.
A. Venema, Nederlandse schilders in Parijs 1900-1940, Baarn 1980.
D. Welling, De expressionisten, Amsterdam 1968.
Ch. Wentinck, De Nederlandse schilderkunst sinds Van Gogh, Utrecht 1959.
J. Wesselingh, ‘Conrad Kickert als voorvechter van het Nederlands modernisme’, Jong Holland 12 (1996) nr. 3, pp. 4-13.

Selectie van brieven en artikelen geschreven door Jan Sluijters
J. Sluijters, ‘Kunstcritiek!!!’, ingezonden brief 10 juli 1907, De Telegraaf 12 juli 1907.
J. Sluijters, ingezonden brief 9 december 1910, De Telegraaf z.j. [1910].
J. Sluijters, ‘Van Dongen en de kritiek’, De Kunst 3 (17 juni 1911) nr. 177, pp. 1-2.
J. Sluijters, ‘Nieuwe Schilderkunst’, De Amsterdammer z.j. [waarschijnlijk maart 1914].
J. Sluijters, ‘Het genootschap “Moderne Kunstkring”’, De Telegraaf 4 november 1915.
J. Sluijters, ‘Hoe een schilderij tot stand komt’, De Groene Amsterdammer 31 maart 1934.
J. Sluijters, ‘Sluijters aan het woord’, in: Jan Sluijters: la joie de peindre, tent.cat. Amsterdam (Stedelijk Museum) 1951.

Archivalia
Collectie RKD Den Haag:
Archief Jan Sluijters (krantenknipsels, door Jan Sluijters zelf verzameld) [niet openbaar].
Archief Johan en Titia Buning-Brongers, inv.nr. 0311.15 (brieven van Jan Sluijters aan Johan Buning, 1940-1941).
Archief Leo Gestel, inv.nr. 0364.53 (correspondentie Jan Sluijters en Leo Gestel, 1936-1937,1941).
Archief W. Jos. de Gruyter, inv.nr. 0402.246, 448 (werkdocumentatie m.b.t. Jan Sluijters).
Archief Carel van Lier, inv.nr. 0108.286-291 (brieven van Jan Sluijters aan Carel van Lier, 1935-1938 en z.j.).
Archief Simon en familie Maris, inv.nr. 0257.151 (overlijdensbericht Jan Sluijters verzonden aan Cornelia (Noot) Maris-den Breejen, 1957).
Archief P.A. en V. Regnault, inv.nr. 0261.80 (correspondentie Jan Sluijters en P.A. Regnault, 1917, 1929).
Archief Henri P.L. Wiessing (brieven van Jan Sluijters aan Henri Wiessing, 1919, 1947, 1949 en z.j.).
Archief Adrianus en Christine van Zeegen (correspondentie Jan Sluijters en Adrianus van Zeegen).
Archief en collectie George Hendrik Breitner (brieven van Jan Sluijters aan G.H. Breitner).
RKD Brieven, handschriften en kleine archieven, inv.nr. 0006.85 (brief van Jan Sluijters aan A. de Meester-Obreen, 9 januari 1930).
Fichescollectie Monogrammen MHK.
Archief Jan Sluijters (brieven van Jan Sluijters aan Nico van Harpen, directeur Larensche Kunsthandel, Amsterdam [kopievorm].
Archief Albert Plasschaert (correspondentie Jan Sluijters en Albert Plasschaert).
Archief Lodewijk Schelfhout (correspondentie Jan Sluijters en Lodewijk Schelfhout).
Collectie Documentatie Rob Aardse.
Bibliotheek Universiteit Leiden:
Brieven van Vincent Cleerdin aan Jan Sluijters.


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree